PASOWANIE NA UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ – 14.10. 2016 r.

Rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej jest dla dziecka stosunkowo trudnym okresem. Z jednej strony podejmuje ono naukę w szkole i uczy się funkcjonować w dwóch nowych systemach jakimi są szkoła i grupa rówieśnicza. Z drugiej  strony nabywa wiele nowych kompetencji, rozwija swoją samodzielność, uczy się współdziałania w grupie, poznaje nowe normy społeczne i zawiera pierwsze przyjaźnie. Jednak szkolna rzeczywistość to […]

Czytaj dalej