Rada Rodziców

Rada Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 KSW im. bł. Natalii Tułasiewicz:

przewodnicząca: Daria Kozłowska-Szajek

zastępca: Romana Jaśkowiak

sekretarz: Izabela Zając

skarbnik: Agata Stoińska


Rada Rodziców Publicznego Gimnazjum KSW im. bł. Natalii Tułasiewicz:

przewodniczący: Robert Fedorowicz

zastępca: Katarzyna Manikowska

skarbnik: Piotr Zwierzykowski, Hanna Kałek