Realizowane projekty

Projekty realizowane w naszych szkołach:

 

 1. „Dzieło Biblijne” projekt realizowany pod patronatem Moderatora Dzieła Biblijnego ks. dra Tomasza Siudy –
  ks. Marcin Przybylski, Barbara Ziółkowska, Danuta Sobieraj Rogowska.
 2. „Wychowywać do pełni człowieczeństwa” – wszyscy nauczyciele.
 3. „Mały ratownik” – wychowawcy edukacji wczesnoszkolnej.
 4. „Zabawy z nauką”- projekt realizowany we współpracy z naukowcami z Politechniki. Nauczyciele szkoły podstawowej.
 5. „Mamo, tato wywieś ze mną flagę” – Pani Lidia Grochmalska.
 6. „Poznań- moja mała Ojczyzna” – Pani Lidia Grochmalska.
 7. Historia dla najmłodszych – nauczyciele szkoły podstawowej i przedszkola.
 8. „Kawiarnia szkocka wynalazców” – Pani Agnieszka Kukla.
 9. „Nauka w przestrzeni” – Pani Agnieszka Kukla.
 10. „Wychowanie do wartości” – wszyscy nauczyciele.
 11. Czy autorytety są wśród nas? – Pani Barbara Ziółkowska.
 12. „Zapal znicz pamięci” – Pani Barbara Ziółkowska.
 13. Uczniowie obchodzą ważne rocznice historyczne – Pani Barbara Ziółkowska.
 14. Narodowy Dzień Pamięci „ Żołnierzy wyklętych” – Pan Piotr Kwiatkowski.
 15. „Fotosynteza procesem warunkującym życie na Ziemi” – Pani Elżbieta Drozdalski.
 16. „Jak geografia pomaga nam w podróżach” klasa II gimnazjum – Pani Dorota Matelska.
 17. „Zimowe Igrzyska Olimpijskie” klasa II gimnazjum – Pan Marcin Kardach.
 18. „Historia komputera od starożytności do dnia dzisiejszego” – strona www” klasa II gimnazjum Pan Damian Borowiak.
 19. „Fizyka wokół nas” klasa II gimnazjum – Pani Elżbieta Jeschke.
 20. „Chemiczne dodatki do żywności” klasa II gimnazjum – Pani Zofia Judek.
 21. „Zdrowie w pudełku” gimnazjum – nauczyciele gimnazjum.
 22. „Pamiętamy! Powstanie Wielkopolskie 1918/1919” – Pani Barbara Ziółkowska.
 23. „Mój młodszy kolega” – wszyscy nauczyciele.
 24. „Cała Polska czyta dzieciom” – nauczyciele przedszkola.
 25. „Dzieciństwo bez próchnicy” – nauczyciele przedszkola.
 26. „ Zdrowo jemy” – nauczyciele gimnazjum.
 27. „Jemy zdrowo i kolorowo” – nauczyciele edukacji
  wczesnoszkolnej.
 28. „Owoce w szkole”
 29. „Szklanka mleka”
 30. „Jedzmy na zdrowie” – nauczyciele szkoły podstawowej.
 31. „O mojej szkole” – Pani Barbara Ziółkowska.
 32. „ Dzień Europy” – Pani Barbara Ziółkowska.
 33. „ Dialogi tych, co wychowują” – Pani Barbara Ziółkowska.