Rada Rodziców SP

  • Przewodniczący: Bartosz Deszczyński

  • Zastępca: Maciej Zwierzycki

  • Skarbnik: Agnieszka Lester-Szymańska

  • Sekretarz: Joanna Świtoń