„Jak geografia pomaga nam w podróżach” klasa II gimnazjum

Projekt realizowany przez Panią Dorotę Matelską