RADA RODZICÓW

Szkoła Podstawowa:

Przewodniczący – dr BARTOSZ DESZCZYŃSKI

 

 

 

 

 

 

 

Zastępca – dr Maciej Zwierzycki

Skarbnik – Małgorzata Stanisławska

Sekretarz – Ewa Dyba

 

Liceum Ogólnokształcące: