Rada Rodziców SP:

Przewodnicząca: Katarzyna Manikowska

Zastępca przewodniczącej: Bartosz Deszczyński

Skarbnik: Katarzyna Stanisławska

Sekretarz: Marek Szulc


 

Rada Rodziców PG

Przewodnicząca: Monika Komorowska

Zastępca przewodniczącej: Karolina Goc

Skarbnik: Zwierzykowski Piotr