Rada Samorządu Uczniowskiego

Publicznej Szkoły Podstawowej nr1 KSW

w Poznaniu

w Roku Szkolnym 2019/2020

 

PRZEWODNICZĄCY:   Gracja Lemiesz

ZASTĘPCA:                   Wiktoria Garstka

SEKRETARZ:                 Małgorzata Stanisławska


 

Rada Samorządu Uczniowskiego

Publicznego Liceum Ogólnokształcącego KSW

w Poznaniu

w Roku Szkolnym 2019/2020

 

PRZEWODNICZĄCY: Filip Dłubała

ZASTĘPCA:                Jan Gmurczyk

SEKRETARZ:              Martyna Witkowska

Członkowie S.U.:      Joanna Romanowska i Dobrosława Płaczek