Corocznie nauczyciele i pracownicy placówek prowadzonych przez Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców spotykają się na wspólnej Wigilii. Także w tym roku nie mogło być inaczej. Zgromadziliśmy się w holu szkolnym 13 grudnia o 15.30, aby zgodnie z wielowiekową polską tradycją podzielić się opłatkiem, złożyć sobie życzenia i śpiewem uczcić nadchodzącego Zbawiciela.

Z radością powitaliśmy licznie przybyłych gości: siostrę Halinę Wiczling ze zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, proboszcza parafii Chrystusa Odkupiciela ks. Tomasza Bulińskiego, ks.dr Pawła Jasinę z Towarzystwa Chrystusowego oraz osoby z zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców. Frekwencja nauczycieli trochę rozczarowała, ale spora część z nich pracuje w innych placówkach, a  inni byli chorzy.

Wieczerza wigilijna przebiegła w radosnej atmosferze, gdyż po tradycyjnym, wzajemnym  łamaniu opłatkiem i złożeniu sobie życzeń zaśpiewaliśmy (przy akompaniamencie grającego na gitarze Jana Ungeheuera) kilkanaście kolęd, często utrzymanych w dynamicznym rytmie polskiego mazura.

Niech Narodzone Dziecię błogosławi nam na cały nadchodzący rok!

 

Jan Ungeheuer, nauczyciel języka polskiego.