ZAPRASZAMY DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA
ZAPRASZAMY DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA
NASZA SZKOŁA JEST W CUDOWNEJ OKOLICY
NASZA SZKOŁA JEST W CUDOWNEJ OKOLICY
JESTEŚMY NIEZWYKŁĄ WSPÓLNOTĄ
JESTEŚMY NIEZWYKŁĄ WSPÓLNOTĄ
ZAPEWNIAMY SZANSĘ NA WSZECHSTRONNY ROZWÓJ
ZAPEWNIAMY SZANSĘ NA WSZECHSTRONNY ROZWÓJ
PRZYGOTOWUJEMY DO SAMODZIELNOŚCI
PRZYGOTOWUJEMY DO SAMODZIELNOŚCI
WSPIERAMY INDYWIDUALNY ROZWÓJ
WSPIERAMY INDYWIDUALNY ROZWÓJ
ŚWIETNI NAUCZYCIELE-WYCHOWAWCY
ŚWIETNI NAUCZYCIELE-WYCHOWAWCY
Z NASZEJ SZKOŁY W WIELKI ŚWIAT
Z NASZEJ SZKOŁY W WIELKI ŚWIAT

Aktualności

Współpraca

Komunikaty

Kontakt

PILNY KOMUNIKAT

Zgodnie z § 18 pkt. 2 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 2002 r. Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U z 2003 r. Nr 6, poz.  69, z późn. zm.) prowadzący szkołę lub placówkę może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, w przypadku gdy na danym terenie może wystąpić zagrożenie bezpieczeństwa uczniów.

Informuję, że w związku ze stanem epidemii zawieszam zajęcia lekcyjne w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym im. Kardynała Augusta Hlonda,  Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 KSW im. bł. Natalii Tułasiewicz, Niepublicznym Przedszkolu KSW im. bł. Natalii Tułasiewicz w Poznaniu do odwołania przez Ministra Edukacji.

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią,  nauczyciele będą kierowali drogą elektroniczną materiały do pracy dla uczniów. Zachęcam, by ograniczyć wszelkie wyjścia na teren miasta i wyjazdy.

W zaistniałej sytuacji zmianie ulegnie kalendarz .pracy szkół.  Na ten czas odwołuję wszystkie zaplanowane na marzec spotkania, wyjścia, zebrania, szkolenia i dzień promocji szkoły. Uprzejmie proszę o dostosowanie się do zaleceń Ministra Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. Prosimy o bezzwłoczne poinformowanie szkoły w przypadku zakażenia COVID – 19. Wszelkie pytania proszę kierować na adres mailowy sekretariat@szkoly.poznan.ksw.pl lub pod nr tel. 505 659 199. Informacje dotyczące powrotu uczniów do szkoły będą zamieszczane na stronach szkół.

Z wyrazami szacunku

Barbara Ziółkowska

Dyrektor