TRWA REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA, SZKOŁY PODSTAWOWEJ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLA
REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLA
NASZA SZKOŁA JEST W CUDOWNEJ OKOLICY
NASZA SZKOŁA JEST W CUDOWNEJ OKOLICY
JESTEŚMY NIEZWYKŁĄ WSPÓLNOTĄ
JESTEŚMY NIEZWYKŁĄ WSPÓLNOTĄ
ZAPEWNIAMY SZANSĘ NA WSZECHSTRONNY ROZWÓJ
ZAPEWNIAMY SZANSĘ NA WSZECHSTRONNY ROZWÓJ
PRZYGOTOWUJEMY DO SAMODZIELNOŚCI
PRZYGOTOWUJEMY DO SAMODZIELNOŚCI
WSPIERAMY INDYWIDUALNY ROZWÓJ
WSPIERAMY INDYWIDUALNY ROZWÓJ
ŚWIETNI NAUCZYCIELE-WYCHOWAWCY
ŚWIETNI NAUCZYCIELE-WYCHOWAWCY
Z NASZEJ SZKOŁY W WIELKI ŚWIAT
Z NASZEJ SZKOŁY W WIELKI ŚWIAT

Aktualności

Współpraca

Komunikaty

Kontakt

Szkoła

Nasze Przedszkole oraz Szkoły są placówkami prowadzonymi przez Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców. Patronuje im bł. Natalia Tułasiewicz – wzór studiujących i nauczających. Realizujemy ministerialny program edukacyjny oraz program wychowawczy oparty na Dekalogu i pedagogice personalistycznej. Przedszkole oraz Szkoła Podstawowa rozpoczęły działalność 1 września 2004 roku, a Gimnazjum 1 września 2006. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną naszych placówek.

Dyrektor
mgr Barbara Ziółkowska

  • Uczniowie naszych szkół biorą udział i często zostają laureatami licznych lokalnych i ogólnopolskich konkursów i olimpiad.
  • Współpracujemy z wyższymi uczelniami korzystając z ich zaplecza naukowego.
  • Realizujemy liczne projekty tematyczne i przedmiotowe.
  • Mamy bardzo szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych.

Kontakt

Adres szkoły:

Szkoły Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców
im. bł. Natalii Tułasiewicz

61-049 Poznań
ul. Mińska 32

sekretariat@szkoly.poznan.ksw.pl

Sekretariat: 

061 8794 941

505 659 199

Konto bankowe szkoły:

PKO BP    92 1020 4027 0000 1502 0033 5604