ZAPRASZAMY

8.04.2024 r.

 • Zawierzenie szkół opiece Matki Bożej poprzedzone rekolekcjami Oddanie33.

05.04.2024 r.

 • Pierwszy piątek miesiąca. Kaplica Sióstr św. Wincentego a Paulo. Godz. 7.30

05.04.2024 r.

 • „Spotkanie z edukacją klasyczną i językiem łacińskim” – wykład Marka Budziszewskiego.

27.03.2024 r.

 • Dzień Patronki szkoły podstawowej. Parafia pw. Michała Archanioła w Poznaniu godz. 13.15.

26.03.2024 r.

 • Wiosenny Kiermasz Świąteczny.

20 – 22 .03.2024 r.

 • Rekolekcje szkolne. W tym roku rekolekcje poprowadzi  – zastępca Superiora Domu Głównego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu ks. Mateusz Socha SChr. Dodatkowe warsztaty dla uczniów klas 7-8 i liceum grupa YL.

22.03.2024 r.

 • Szkolny wieczór filmowy.

12.03.2024 r.

 • Wykład otwarty ks. dra Pawła Jasiny SChr z cyklu nauczanie kard. Augusta Hlonda. W wykładach mogą brać udział rodzice i mieszkańcy Poznania.

6.03.2024 r.

 • Rozpoczęcie rekolekcji Oddanie 33.

1.03.2024 r.

 • Uroczysta Msza Święta odprawiona na terenie szkoły.

28-29.02.2024 r.

 • Spotkania formacyjne z Fundacją Tota Tua i Wojownikami Maryi.

9.02.2024 r.

 • Wykład otwarty ks. dra Pawła Jasiny SChr z cyklu nauczanie kard. Augusta Hlonda. W wykładach mogą brać udział rodzice i mieszkańcy Poznania.

12.01.2024 r.

 • Wykład otwarty ks. dra Pawła Jasiny SChr z cyklu nauczanie kard. Augusta Hlonda. W wykładach mogą brać udział rodzice i mieszkańcy Poznania.

15.12.2023 r.

 • Wykład ks. dra Pawła Jasiny SChr z cyklu nauczanie kard. Augusta Hlonda.

15.12.2023 r.

 • Kiermasz Świąteczny.

17.11.2023 r.

 • Wykład ks. dra Pawła Jasiny SChr z cyklu nauczanie kard. Augusta Hlonda.
 • Kulturalne Piątki – zorganizowane spotkania z kulturą (wyjścia do teatru, kina, filharmonii, muzeów, miejsc pamięci).
 • Poniedziałkowe spotkania z YL.
 • Zapraszamy na Dni Skupienia i integracji w naszych szkołach 7- 8 października 2023 r.

PLAN DNI SKUPIENIA I INTEGRACJI


 • Spotkanie z przedstawicielami Domowego Kościoła

13.09.2023 r. godz. 17.45

 

 • Wykłady dla uczniów Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. kard. Augusta Hlonda oraz mieszkańców Osiedla.

Wykłady odbywają się o godz. 10.50 w holu szkoły.

17.02.2023

17.03.2023

14.04.2023

Plan rekolekcji 2023

Rekolekcje 2023


Zaproszenie do modlitwy…


W ramach inicjatywy Chcemy! Jesteśmy świadomi! prowadzonej we współpracy z Domowym Kościołem, podczas zebrania z rodzicami świadectwo mówiące o wartości modlitwy za dzieci wygłosił Pan Paweł Kozber. Wielu rodziców od razu odpowiedziało na propozycję utworzenia grupy modlącej się 10-tką różańca w wyznaczonym dniu tygodnia w intencji swoich dzieci, ich kolegów i koleżanek oraz całej wspólnoty szkolnej. Grupa ta już niedługo rozpocznie regularną modlitwę w tych intencjach.


XLIV Ogólnopolski  Zlot

„Bądź turystą w swoim mieście”

Poznań  1 marzec 2020 rok (niedziela)

 

regulamin

 

Organizator Zlotu:

Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Środowiskowy Poznań-Nowe Miasto im. Franciszka Jaśkowiaka

Współpraca i wsparcie:

Miasto Poznań

Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 w Poznaniu

Komandor Zlotu:

Eugeniusz JACEK

Kierownictwo Zlotu:

Zastępcy Komandora – Jan Michalski; Zbysław Kaczmarek

Kwatermistrzowie – Bartłomiej Czerwiński

Sekretariat – Maria Pelińska

Skarbnicy – Henryk Peliński; Ewa Maciejewska

Weryfikacja OTP i KOT – Romuald Królak; Janusz Przybył

Konkursy – Iwona Kubiak; Paweł Kubiak

 

Trasy Zlotu:

 1. Trasa nr I „STAROMIEJSKA” – trasa piesza. START: godz. 10.00 Poznań (sprzed pomnika 15 Pułku Ułanów Poznańskich ul. Ludgardy) – Stary Rynek (zwiedzanie Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego) – Solna – Aleje Niepodległości do mety. Około 5 km. Kierownictwo trasy: Janusz Przybył.
 2. Trasa nr II „BAMBRÓW POZNAŃSKICH” – trasa piesza. START: godz. 10.00 Poznań (Plac Bernardyński przy przystanku tramwajowym) – Muzeum Bambrów Poznańskich (zwiedzanie Muzeum) – Stary Rynek – Solna  – Al. Niepodległości do mety.  Około 5 km.  Kierownictwo trasy: Halina Bukowska; Barbara Fintzel; Krystyn Bukowski.
 3. Trasa nr III „CYTADELOWCÓW” – trasa piesza. START: godz. 10.00 Poznań (Stacja PKP Garbary sprzed poczekalni) – Cytadela (zwiedzanie Muzeum Uzbrojenia) – Aleje Niepodległości do mety. Około 5 km. Kierownictwo trasy: Romuald Szukała; Władysław Bezler.
 4. Trasa nr IV „ŚLADAMI DAWNEJ KOLEI PKP” – trasa rowerowa.

START:

godz. 9.30 Poznań (stacja początkowa kolejki „Maltanka” na Malcie) – Chartowo – Os. Powstań Narodowych – Al. Niepodległości Około 20 km.

Kierownicy trasy:

Katarzyna Wieczorek; Zdzisław Zawal.

 1. Trasa nr V dowolna „SAMODZIELNA”. Trasa dla samodzielnych grup turystów, które winny się zgłosić na mecie najpóźniej do godz. 13:00.

 

Wszystkie trasy są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

 

Meta Zlotu:

Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Poznaniu, al. Niepodległości 32.

Meta czynna w godz. od 11:30 do 14:00

Przewodnictwo:

Grupy na trasach I; II; III; będą prowadzone przez przewodników z Koła PTTK im. Marcelego Mottego w Poznaniu.

Zgłoszenia udziału:

Zgłoszenia indywidualne i zbiorowe (konieczna lista zgłaszanych osób) będą przyjmowane: mailowo: eugeniuszjacek.1@wp.pl do godz. 18.00, do dnia 27.02.2020 r.

Koniecznie podaj numer trasy przy zgłoszeniu uczestnictwa!!!!!

Po terminie zgłoszeń nie przyjmujemy!!!!!!

Wpłaty przyjmujemy na mecie Zlotu!!!!!!

 

Odpłatność uczestnika i świadczenia organizatorów:

10,- zł od osoby;  opiekun drużyny szkolnej bierze udział bezpłatnie. Wpisowe można wpłacić w siedzibie Oddziału lub na mecie zlotu. W ramach tej opłaty każdy uczestnik otrzymuje:

– znaczek zlotowy

– ciepły posiłek oraz herbatę lub kawę na mecie

– bezpłatne zwiedzanie  muzeum znajdującego się na danej trasie

 

Przewidziane są puchary dla najliczniejszych drużyn, nagrody rzeczowe w konkursach sprawnościowych; konkursie wiedzy o Poznaniu. Konkurs wiedzy o Poznaniu w formie testu odbędzie się o godz. 13.15 w Sali nr. 14.

Uwaga! W przypadku zgłoszeń po  podanym terminie, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nie zapewnienia pełnych świadczeń. Wszyscy muszą  wykonywać polecenia kierowników tras i przewodników. Każda drużyna winna posiadać apteczkę. Każdy uczestnik ubezpiecza się we własnym zakresie oprócz członków PTTK z opłaconą składką za 2020 rok. W ramach Zlotu odbędzie się podsumowanie Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”.

ŻYCZYMY SŁONECZNEJ POGODY!

Główny cel  Zlotu

Uczczenie 75 rocznicy wyzwolenia Poznania spod okupacji niemieckiej

Dofinansowano ze środków:

 

 

 

 

 

XXIII Wielkopolski Rajd „Dokarmiamy zwierzęta”

 

 

 

regulamin

 

Organizator Rajdu:

Oddział Środowiskowy PTTK Poznań-Nowe Miasto im. Franciszka Jaśkowiaka

Osiedlowe Koło PTTK „Łaziki” przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu

Instytucje wspierające i pomagające

 • Miasto Poznań
 • Szkoły KSW Poznań
 • Szkolne Koło PTTK „W zasięgu ręki” przy SOSWDN w Owińskach
 • Koło Terenowe PTTK im. Czesława Ptaka w Poznaniu
 • Szkolne Koło PTTK „Nufka” przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu

Komandor Rajdu:

Eugeniusz JACEK

Kierownictwo Rajdu:

Z-ca Komandora – Zbysław Kaczmarek

Sekretarz – Maria Pelińska; Paweł Staszak;

Skarbnik – Ewa Maciejewska

Weryfikacja OTP i KOT:

 • Henryk Peliński
 • Romuald Królak
 • Katarzyna Wieczorek

 

Trasy Rajdu:

 

 • Trasa I – piesza. Trasa przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

Start: godz. 10.00  Poznań (Malta-początkowa stacja Kolejki Maltańskiej) – wzdłuż Jeziora Maltańskiego – Szkoły KSW Poznań ul. Mińska 32. (Około 4 km.)

Kierownik trasy: Halina Bukowska; Krystyn Bukowski; Władysław Bezler.

 • Trasa II – rowerowa.

Start: godz.10:00 Poznań (Pomnik Armii Poznań) – Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan – Fara Poznańska – most Św. Rocha – Malta – KSW Poznań ul. Mińska 32. (Około 15 km w jedną stronę).

Kierownicy trasy: Katarzyna Wieczorek; Zdzisław Zawal

 • Trasa III – dowolna.

Uczestnicy wędrują samodzielnie (pieszo, rowerami, samochodami) na wybranej przez siebie trasie. Winni się zgłosić na mecie najpóźniej do godz. 12.30.

Meta Rajdu:

Meta rajdu ulokowana będzie w Poznaniu na terenie Szkół Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców im. bł. Natalii Tułasiewicz, ul. Mińska 32

Czynna będzie w godz. od 11.00 – 13.30.

Zgłoszenia udziału:

Zgłoszenia indywidualne i zbiorowe (konieczna imienna lista) przyjmowane będą:

 pocztą elektroniczną eugeniuszjacek.1@wp.pl  do dnia 13 lutego 2020 roku do godz. 17:00.

Zgłaszający określa dokładnie  trasę.

Postanowienia końcowe:

1/ Odpłatność i świadczenia:

Odpłatność wynosi: 8 zł od osoby.    Opiekun grupy – udział bezpłatny.

W ramach opłaty uczestnicy otrzymują:

 • znaczek rajdowy,
 • ciepły posiłek,
 • punkty na OTP i KOT,
 • nagrody w konkursie na najładniejszą budkę lęgową i karmnik,
 • puchary dla najliczniejszych drużyn.

W przypadku zgłoszeń po terminie organizatorzy zastrzegają sobie możliwość niezrealizowania świadczeń w pełnym wymiarze.

2/ Na mecie odbędzie się konkurs na najładniejszą budkę lęgową i karmnik.

3/Prosimy zabrać z sobą karmę dla zwierząt, która przekazana zostanie Dyrekcji ZOO w Poznaniu. Karmę należy złożyć w sekretariacie rajdu.

4/ Podczas trwania rajdu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i piwa.

5/ Ubezpieczenie uczestników we własnym zakresie; osoby z opłacona składka PTTK za 2020 rok są ubezpieczone. Każdy uczestnik odpowiada w pełni za ew. szkody wyrządzone na trasie lub na mecie.

6/ Uczestnicy trasy rowerowej muszą przestrzegać zasad ruchu drogowego.

7/ Organizator odpowiada tylko za osoby, które wpłacą wpisowe.

8/ Wszyscy uczestnicy muszą wykonywać polecenia kierowników tras.

9/ Interpretacja regulaminu leży wyłącznie w gestii Komandora Rajdu.

10/ Informacje o rajdzie: fcebook.com: PoznanNoweMiastoPTTK

 

Dofinansowano ze środków:


Spotkania formacyjne KSW

Program na II półrocze roku szkolnego 2019/2020

 

Zgodnie z wieloletnią tradycją rozpoczynamy II semestr spotkań formacyjnych w domu Księży Chrystusowców. Najbliższe spotkanie odbędzie się w środę 5 lutego: o godzinie 18.00 Msza święta, potem spotkanie.

Zarząd KSW podjął uchwałę, aby w tym semestrze spotkania prowadzili sami uczestnicy. Chcemy wpisywać się w bieżące plany ewangelizacyjne Kościoła. Tak więc najbliższe zajęcia poświęcamy przybliżeniu postaci ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego w związku z Jego beatyfikacją w maju. Chcemy duchowo przygotować się na to święto. Tym razem Piotr Strzykała – historyk, sięgając do mniej znanych publikacji, wprowadzi nas w cykl spotkań poświęconych tej wybitnej postaci.

Spotkania mają charakter otwarty. Jeżeli bliskie Ci są sprawy wychowania i rozwoju człowieka oraz kształt rzeczywistości, w której żyjemy – przyjdź, jesteś potrzebny, zapraszamy.


Serdecznie zapraszamy członków Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców, nauczycieli i rodziców na spotkanie opłatkowe, które odbędzie się 8 stycznia 2020 r. w Domu Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej przy ul. Panny Marii 4. Spotkanie rozpocznie się uroczystą Mszą Świętą o godz. 18.00.

Członkowie Zarządu KSW w PoznaniuZAPROSZENIE NA SPOTKANIE FORMACYJNE KSW

I PROMOCJĘ KSIĄŻKI

„PROTOKOŁY KONFERENCJI POLSKICH OJCÓW SOBOROWYCH. ZBIÓR DOKUMENTÓW 1962-1965”

 

W imieniu Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Oddział w Poznaniu serdecznie zapraszam na pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie formacyjne Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców Oddział w Poznaniu, podczas którego odbędzie się promocja książki dr. Michała Białkowskiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu po tytułem „Protokoły konferencji polskich ojców soborowych. Zbiór dokumentów 1962-1965” (Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium”).

Spotkanie odbędzie się w środę 11 września 2019 roku w Domu Głównym Towarzystwa  Chrystusowego przy ul. Panny Marii 4 w Poznaniu. Początek o godzinie 18.30 (po Mszy św., która rozpocznie się o godz. 18.00). Jednym z prelegentów będzie prof. Konrad Białecki (UAM w Poznaniu). Książka ukazała się pod patronatem honorowym Konferencji Episkopatu Polski.

 

 

Eugeniusz Jarosik

Prezes Zarządu

Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców

Oddział w Poznaniu

Członek Zarządu Głównego KSW


KATOLICKIE STOWARZYSZENIE WYCHOWAWCÓW

ODZIAŁ W POZNANIU

zaprasza na otwarte spotkania formacyjne przeznaczone

dla wszystkich zainteresowanych problematyką współczesną

Program na I półrocze roku szkolnego 2019/2020

Cykl spotkań pt. „W mocy Bożego Ducha”

 

11.09.2019 – „Sobór po Polsku”, spotkanie z Michałem Białkowskim, autorem książki „Protokoły Konferencji polskich ojców soborowych. Zbiór dokumentów 1962-1965”, dr Michał Białkowski.

02.10.2019 –  „Był z nami od początku…”. Wspomnienie o księdzu Szymanku.

06.11.2019 –  Odrodzenie Kościoła w Rosji”, s. Maria Stecka RSCJ.

04.12.2019 –  Edukacja prowadzona przez siostry Sacré Coeur w Meksyku i Stanach Zjednoczonych”, s. Lidia Gołębiewicz RSCJ.

Msze św. z homilią – przed każdym spotkaniem – godz. 18:00

Adwentowy dzień skupienia w Morasku  – 01.12.2019 r.

Od każdego z nas, zatem i od Ciebie, zależy, czym nasza praca wychowawcza jest i będzie, jaka będzie przyszłość młodego pokolenia. Przyjdź więc z bogactwem i pragnieniem Twego serca, aby się spotkać z Chrystusem – Dobrym Nauczycielem.

Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej

ul. Panny Marii 4,

61-108 Poznań

 

Ks. dr Andrzej Łysy TChr


 

 

Zapraszamy rodziców, osoby zaprzyjaźnione z naszymi szkołami i wszystkich mieszkańców Poznania do zwiedzania wystawy poświęconej

Kardynałowi Augustowi Hlondowi.

Wystawa czynna będzie do 31 maja 2019 r. w godzinach 9.00 do 15.00


 

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE WYCHOWAWCÓW

ODZIAŁ W POZNANIU

zaprasza na otwarte spotkania formacyjne przeznaczone

dla wszystkich zainteresowanych problematyką współczesną

Program na II półrocze roku szkolnego 2018/2019

Cykl spotkań pt. „W mocy Bożego Ducha”

 

06.02.2019 „List do Laodycei – symbol współczesnego konsumpcyjnego świata”,  prof. Adam Sikora OFM.

13.03.2019  „Sumienie jako podstawowa władza moralna i jego formacja”, Ks. dr Adam Sikora.

03.04.2019  „Duch kształtujący sumienie”, Ks. dr Andrzej Łysy TChr.

08.05.2019  „Misja poprzez owoce i charyzmaty siostry Urszuli Ledóchowskiej – Dar uśmiechu i radości”, Siostry SJK.

05.06.2019  „Współpraca z Duchem Świętym w procesie wychowania”, Wojciech Bartnicki SSCC.

Msze św. z homilią – przed każdym spotkaniem – godz. 18:00

Wielkopostny dzień skupienia w Morasku  – 14.04.2019 r

Od każdego z nas, zatem i od Ciebie, zależy, czym nasza praca wychowawcza jest i będzie, jaka będzie przyszłość młodego pokolenia. Przyjdź więc z bogactwem i pragnieniem Twego serca, aby się spotkać z Chrystusem – Dobrym Nauczycielem.

Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej

ul. Panny Marii 4,

61-108 Poznań

 

Ks. dr Andrzej Łysy TChr


 

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE WYCHOWAWCÓW

ODZIAŁ W POZNANIU

zaprasza na otwarte spotkania formacyjne przeznaczone

dla wszystkich zainteresowanych problematyką współczesną

Program na I półrocze roku szkolnego 2018/2019

Cykl spotkań pt.  „Człowiek – Kościół – Cywilizacja”

05.09.2018  „Hermeneutyka reformy a hermeneutyka nieciągłości, czyli jak według Benedykta XVI interpretować Sobór Watykański II”, Ks. Wojciech Nowicki.

03.10.2018 „ Różaniec modlitwą kontemplacyjną”, Ks. dr Jan Glapiak.

07.11.2018 „Apokalipsa przestrogą przed konstruowaniem świata bez Boga”, O. prof. Adam Sikora.

05.12.2018 „List do kościoła Laodycei– symbol współczesnego konsumpcyjnego świata ”, O. prof. Adam Sikora.

 

Msze św. z homilią – przed każdym spotkaniem – godz. 18:00

Dzień skupienia w Morasku  – 02. 12. 2018 r.

Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej

ul. Panny Marii 4,

61-108 Poznań

Od każdego z nas, zatem i od Ciebie, zależy, czym nasza praca wychowawcza jest i będzie, jaka będzie przyszłość młodego pokolenia. Przyjdź więc z bogactwem i pragnieniem Twego serca, aby się spotkać z Chrystusem – Dobrym Nauczycielem.

 

Ks. dr Andrzej Łysy TChr

 


Wielkopostny Dzień Skupienia

Morasko  11.03.2018 r.

Program:

10.00 adoracja

11.00 msza święta

12.00 konferencja

13.00 obiad

14.00 droga krzyżowa

 

Prowadzi ks. Prof. Edward szymanek.

Serdecznie zapraszamy.


 

7 lutego w ramach otwartych spotkań formacyjnych dla wychowawców O. prof. Adam Sikora OFM oprowadził uczestników po wyspie Patmos.
Tytuł prelekcji „Patmos a Apokalipsa św. Jana”. Już dzisiaj zapraszamy na kolejne dwa wykłady ojca profesora, które odbędą się w pierwszą środę listopada i grudnia 2018 r.

Zapraszamy także na wykład ks. prof. Edwarda Szymanka 7 marca o godz.18.30, który będzie poprzedzony Mszą o godz. 18.00 w Kaplicy Domu Chrystusowców.

bz.


 

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE WYCHOWAWCÓW

ODZIAŁ W POZNANIU

zaprasza na otwarte spotkania formacyjne przeznaczone

dla wszystkich zainteresowanych problematyką współczesną

 

Program na II półrocze roku szkolnego 2017/2018

Cykl spotkań pt. „ Jak żyć Ewangelią dziś?”

07.02.2018  Patmos a Apokalipsa św. Jana.

prof. Adam Sikora OFM

 07.03.2018 „ Męka Chrystusa wg Ewangelii św. Jana ”

Ks. prof. Edward Szymanek TChr .

04.04.2018 „Moja Msza Św.”

Paweł Wieczorkiewicz.

09.05.2018 „Projekt klasztoru wg wizji Faustyny ”

              Dr Hanna Cytryńska

06.06.2018 „Nauczyciel jako uczeń Pana”

Leszek Golczyński SSCC.

Msze św. z homilią – przed każdym spotkaniem – godz.18:00

Wielkopostny dzień skupienia w Morasku  – 11.03.2018 r.

Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej

ul. Panny Marii 4,

61-108 Poznań

Od każdego z nas, zatem i od Ciebie, zależy, czym nasza praca wychowawcza jest i będzie, jaka będzie przyszłość młodego pokolenia. Przyjdź więc z bogactwem i pragnieniem Twego serca, aby się spotkać z Chrystusem – Dobrym Nauczycielem.

 

Ks. dr Andrzej Łysy TChr

 


KATOLICKIE STOWARZYSZENIE WYCHOWAWCÓW

ODZIAŁ W POZNANIU

zaprasza na otwarte spotkania formacyjne przeznaczone

dla wszystkich zainteresowanych problematyką współczesną

Program na I półrocze roku szkolnego 2017/2018

Cykl spotkań pt. „ Idźcie i głoście”

 

06.09.2017  „Damiane de Veuster – misjonarz z Molokai, apostoł trędowatych”, Ojciec Mateusz CZERWIŃSKI sscc.

04.10.2017 „ Idźcie i głoście – zadanie realizowane czy przegadane? ”, Ks. Sylwester MARZEC TChr .

08.11.2017 „Wielkość i dramat polskich Kresów”, Stanisław SROKOWSKI.

06.12.2017 „Rola ciszy w czasie Mszy Świętej”, Ks. Wojciech NOWICKI.

 

 

Msze św. z homilią – przed każdym spotkaniem – godz.18:00

Adwentowy dzień skupienia w Morasku  – 03.12.2017 r.

Spotkanie opłatkowe – 10.01.2018 r.

Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej

ul. Panny Marii 4,

61-108 Poznań

 

Od każdego z nas, zatem i od Ciebie, zależy, czym nasza praca wychowawcza jest i będzie, jaka będzie przyszłość młodego pokolenia. Przyjdź więc z bogactwem i pragnieniem Twego serca, aby się spotkać z Chrystusem – Dobrym Nauczycielem.

 

Ks. dr Andrzej Łysy TChr


Rekolekcje 2017

Zobacz
ZAPROSZENIE NA REKOLEKCJE


KATOLICKIE STOWARZYSZENIE WYCHOWAWCÓW ODDZIAŁ W POZNANIU

zaprasza na otwarte spotkania formacyjne przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych problematyką współczesną

Program na II półrocze roku szkolnego 2016/2017

Cykl spotkań pt. „ Idźcie i głoście”

15.02.2017 „ Ksiądz Piotr Wawrzyniak – lider społeczeństwa Wielkopolskiego”, Piotr STRZYKAŁA

01.03.2017 „ Charyzmat Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia.”, Siostra Halina SKÓRNICKA.

05.04.2017 „Realizacja programu idźcie i głoście w charyzmacie Chrystusowców”, Ks. dr Andrzej ŁYSY TChr.

10.05.2017 „Archidiecezjalne Centrum Misyjne w Poznaniu”, Siostra Barbara ZDUNEK

07.06.2017 „ Nauczyciel, biznesmenem czy liderem chrześcijańskim”, Ks. dr Maciej SARBINOWSKI.

Msze św. z homilią – przed każdym spotkaniem – godz. 18:00

Wielkopostny dzień skupienia w Morasku  – 02.04.2017 r.

Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej

ul. Panny Marii 4,

61-108 Poznań

Od każdego z nas, zatem i od Ciebie, zależy, czym nasza praca wychowawcza jest i będzie, jaka będzie przyszłość młodego pokolenia. Przyjdź więc z bogactwem i pragnieniem Twego serca, aby się spotkać z Chrystusem – Dobrym Nauczycielem.

 

Ks. dr Andrzej Łysy TChr

 


KATOLICKIE STOWARZYSZENIE WYCHOWAWCÓW ODDZIAŁ W POZNANIU

zaprasza na otwarte spotkania formacyjne przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych problematyką współczesną

Program na I półrocze roku szkolnego 2016/2017

Cykl spotkań pt. „W poszukiwaniu drogowskazów”

 • 7.09.2016 r. – Ks. Stanisław Konarski – człowiek, który odważył się być mądrym”Piotr Strzykała
 • 5.10.2016 r. – „Sobór Watykański II – wielki przełom w historii Kościoła. Perspektywa półwiecza”dr Michał Białkowski
 • 9.11.2016 r. – „Nauczyciel biznesmenem czy liderem chrześcijaństwa”Ks. Dr Maciej Sarbinowski
 • 7.12.2016 r. – „Kształt współczesnego czeskiego życia duchowego”Dr Jan Wiśniewski

Msza św. z homilią – przed każdym spotkaniem, godz. 18.00.
Adwentowy dzień skupienia w Morasku – 27.11.2016 r.

Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej

ul. Panny Marii 4,

61-108 Poznań

Od każdego z nas, zatem i od Ciebie, zależy, czym nasza pra¬ca wychowawcza jest i będzie, jaka będzie przyszłość młodego pokolenia. Przyjdź więc z bogactwem i pragnieniem Twojego serca, aby się spotkać z Chrystusem – Dobrym Nauczycielem.

Ks. dr Andrzej Łysy TChr


KATOLICKIE STOWARZYSZENIE WYCHOWAWCÓW ODDZIAŁ W POZNANIU

zaprasza na otwarte spotkania formacyjne przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych problematyką współczesną

Program na II półrocze roku szkolnego 2015/2016

Cykl spotkań pt. „Chrzest i miłosierdzie”

 • 02.2016 r. – Doświadczanie Bożego miłosierdzia – świadectwoTomasz RATAJCZAK
 • 03.2016 r. – „Bóg Miłosierny w Piśmie Świętym”Ks. prof. Edward SZYMANEK TChr
 • 04.2016 r. – „Chrystianizacja i ewangelizacja państwa i narodu polskiego”Ks. prof. Bernard KOŁODZIEJ TChr
 • 05.2016 r. – „Jan Paweł II i św. Faustyna o Bożym miłosierdziu”Dr Ewa K. CZACZKOWSKA
 • 06.2016 r. – Afryka – Czad – Miłosierdzie Danuta PRAUSE

Msza św. z homilią – przed każdym spotkaniem, godz. 18.00.
Wielkopostny dzień skupienia – 13.03.2016 r.

Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej

ul. Panny Marii 4,

61-108 Poznań

Od każdego z nas, zatem i od Ciebie, zależy, czym nasza praca wychowawcza jest i będzie, jaka będzie przyszłość młodego pokolenia. Przyjdź więc z bogactwem i pragnieniem Twojego serca, aby się spotkać z Chrystusem – Dobrym Nauczycielem.

Ks. dr Andrzej Łysy TChr


KATOLICKIE STOWARZYSZENIE WYCHOWAWCÓW ODDZIAŁ W POZNANIU

zaprasza na otwarte spotkania formacyjne przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych problematyką współczesną

Program na I półrocze roku szkolnego 2015/2016 r.

Cykl spotkań pt. „Oni żyli w prawdzie”

 • 09.2015 r. – „Ojciec Honoriusz – osoba konsekrowana w służbie człowiekowi”Ks. prol. Edward SZYMANEK TChr, Stanisława BOROWCZYK – Prezes Fundacji im. o. Honoriusza
 • 10.2015 r. – „Abp Antoni Baraniak. Biskup niezłomny” Jolanta HAJDASZ- dziennikarka, autorka filmu „Zapomniane męczeństwo”, redaktor naczelna miesięcznika „Wnet”
 • 11.2015 r. – „Sprzeciw sumienia w praktyce medycznej” Eugeniusz JAROSIK-prawnik, ekspert prawa farmaceutycznego, manager ds. komunikacji Naczelnej Izby Aptekarzy, członek zarządu SDP
 • 12.2015 r. – „Jan Paweł II i św. Faustyna o Bożym miłosierdziu” Dr Ewa K. CZACZKOWSKA – publicystka, pisarka, historyk, nauczyciel akademicki, szefowa portalu Areopag21.pl, autorka m.in. „Siostra Faustyna. Biografia Świętej”, „Cuda świętej Faustyny”, „Prymas Wyszyński. Biografia”, „Ksiądz Jerzy Popiełuszko”

 

Msza św. z homilią – przed każdym spotkaniem, godz. 18.00.
Adwentowy dzień skupienia w Morasku – 29.11.2015 r.

Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej

ul. Panny Marii 4,

61-108 Poznań

Od każdego z nas, zatem i od Ciebie, zależy, czym nasza praca wychowawcza jest i będzie, jaka będzie przyszłość młodego pokolenia. Przyjdź więc z bogactwem i pragnieniem Twego serca, aby się spotkać z Chrystusem – Dobrym Nauczycielem.

Ks. dr Andrzej Łysy TChr


KATOLICKIE STOWARZYSZENIE WYCHOWAWCÓW ODDZIAŁ W POZNANIU

zaprasza na otwarte spotkania formacyjne przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych problematyką współczesną

„Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość” ( Łk 21, 15a)

Program na II półrocze roku szkolnego 2014/2015

 

 • 01.2015 r. Uroczyste spotkanie opłatkowe
 • 02.2015 r. Uniwersalizm pedagogiczny św. Franciszka z Asyżu, O. dr Kamil PACZKOWSKI OFM.
 • 03.2015 r. Pedagogia kardynała Augusta Hlonda nie pisana przy tablicy, Ks. dr Andrzej ŁYSY TChr.
 • 04.2015 r. Zwyczajność i nadzwyczajność pedagogizacji bł. Natalii Tułasiewicz, S. dr Gabriela JANIKULA ASC.
 • 05.2015 r. Troska o formację w początkach istnienia. Ks. Ignacy Posadzy Ks. prof. Edward SZYMANEK TChr .
 • 06.2015 r. Pedagogika dialogu. Personalistyczna pedagogika chrześcijańska… Po co? dla kogo? dla czego?, S. dr Gabriela JANIKULA ASC.

Msza św. z homilią – przed każdym spotkaniem, godz. 18.00.
Wielkopostny dzień skupienia w Morasku – 1.03.2015 r.

Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej

ul. Panny Marii 4,

61-108 Poznań

Od każdego z nas, zatem i od Ciebie zależy, czym nasza praca wychowawcza jest i będzie, jaka będzie przyszłość młodego pokolenia.
Przyjdź więc z bogactwem i pragnieniem Twego serca, aby się spotkać z Chrystusem – Dobrym Nauczycielem.

Ks. dr Andrzej Łysy TChr


 

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE WYCHOWAWCÓW ODDZIAŁ W POZNANIU

zaprasza na otwarte spotkania formacyjne przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych problematyką współczesną

Program na I półrocze roku szkolnego 2014/2015

 

Święci pedagodzy

 • 09.2014 r. – „Pedagogika św. Marii De Mattias” Siostra dr Gabriela Janikula
 • 10.2014 r. – „Idee patriotyczne jako element wychowania religijnego według koncepcji bł. Edmunda Bojanowskiego” Ks. dr Adam Adamski COr Poznań
 • 11.2014 r. – „Prewencyjny system wychowawczy św. Jana Bosko. Rola Oratorium i świetlic środowiskowych” Ks. dr Piotr Marchwicki
 • 12.2014 r. – „Uśmiechnięta i radosna pedagogika św. Filipa Neri” Ks. dr Adam Adamski COr Poznań

Msza św. z homilią – przed każdym spotkaniem, godz. 18.00.
Adwentowy dzień skupienia w Morasku – 14.12.2014 r.

Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej

ul. Panny Marii 4,

61-108 Poznań

Od każdego z nas, zatem i od Ciebie zależy, czym nasza praca wychowawcza jest i będzie, jaka będzie przyszłość młodego pokolenia.
Przyjdź więc z bogactwem i pragnieniem Twego serca, aby się spotkać z Chrystusem – Dobrym Nauczycielem.

Ks. dr Andrzej Łysy TChr