Z pomocą dla rodziców w katolickim wychowaniu dzieci i we własnym wzroście w wierze przychodzi Domowy Kościół – gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie DK. W ramach programu Chcemy! Jesteśmy świadomi!, którego nazwa pochodzi od odpowiedzi małżonków-rodziców na pytania kapłana w trakcie udzielania Sakramentu Małżeństwa oraz Chrztu Świętego, szkołę odwiedzają małżonkowie z DK dzieląc się świadectwem życia i konkretnymi wskazówkami wychowawczymi. Raz do roku organizujemy weekendowe spotkanie integracyjno-formacyjne oraz zapraszamy naszych rodziców na czerwcowe rekolekcje ewangelizacyjne DK. W planach mamy comiesięczne spotkania poświęcone integracji oraz studiowaniu Pisma Świętego. Dziękujemy za szczególną opiekę Państwu Joannie i Robertowi Słocińskim z Diakonii Ewangelizacji DK.