Adres szkoły:

Szkoły Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców
im. bł. Natalii Tułasiewicz

61-049 Poznań
ul. Mińska 32

sekretariat@szkoly.poznan.ksw.pl

Sekretariat: 

061 8794 941

505 659 199

Konto bankowe szkoły:

PKO BP    92 1020 4027 0000 1502 0033 5604