OFERTA

PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 7

 

Szanowni Państwo,

Rodzice/Opiekunowie, Specjaliści i Nauczyciele

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 działa stacjonarnie mimo trwającej pandemii. Jesteśmy otwarci na Państwa potrzeby.

Prowadzimy stacjonarne diagnozy psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne. W poradni nadal odbywają się stacjonarne indywidualne zajęcia terapeutyczne, prowadzimy osobiste i telefoniczne porady i konsultacje, pomagamy w rozwiązywaniu różnorodnych problemów Państwa dzieci i podopiecznych, oferujemy różnorodne formy wsparcia i pomocy, zarówno indywidualne, jak i grupowe.

Mamy swój profil na Facebooku, na którym znajdziecie Państwo wiele wartościowych informacji.

Zachęcamy Państwa gorąco do kontaktu z nami,

nasi specjaliści chętnie pomogą służąc swoją wiedzą i doświadczeniem.

Wszystkie oferowane formy pomocy znajdą Państwo poniżej.

 

Kontakt do nas:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7

Ul. Św. Antoniego nr 42 (przy kościele)

Tel. 061 872 10 50 – sekretariat

Mail: poradnia7poznan@gmail.com


Dyżur psychologa szkolnego w czwartki od godz. 15:00-17:00

795 573 563


 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 7

 

Szanowni Państwo,

Rodzice/Opiekunowie, Specjaliści i Nauczyciele

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 działa stacjonarnie mimo trwającej pandemii. Jesteśmy otwarci na Państwa potrzeby.

Prowadzimy stacjonarne diagnozy psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne. W poradni nadal odbywają się stacjonarne indywidualne zajęcia terapeutyczne, prowadzimy osobiste i telefoniczne porady i konsultacje, pomagamy w rozwiązywaniu różnorodnych problemów Państwa dzieci i podopiecznych, oferujemy różnorodne formy wsparcia i pomocy, z czego tylko niektóre są prowadzone online. Uruchomiliśmy dla Państwa dodatkowy Telefon Wsparcia, pracujemy nad profilem na Facebooku i reorganizacją strony internetowej.

Zachęcamy Państwa gorąco do kontaktu z nami, nasi specjaliści chętnie pomogą służąc swoją wiedzą i doświadczeniem.

Wszystkie oferowane formy pomocy znajdą Państwo poniżej.

 

Kontakt do nas:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7

Ul. Św. Antoniego nr 42 (przy kościele)

Tel. 061 872 10 50 – sekretariat

Telefon Wsparcia691 199 955

Mail: poradnia7@op.pl

 

 

FORMY POMOCY

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ PPP7

 

 1. Diagnozy psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne

Nadal stacjonarnie diagnozujemy dzieci/uczniów potrzebujących pomocy w różnorodnych trudnościach: rozwojowych, edukacyjnych i emocjonalno-społecznych. W celu umówienia się na diagnozę do właściwego specjalisty, prosimy o kontakt z sekretariatem poradni. Zostaniecie Państwo pokierowani do odpowiedniego psychologa czy pedagoga, który współpracuje ze szkołą/przedszkolem dziecka. Pracujemy w reżimie sanitarnym w trosce o Państwa rodzinę i naszych pracowników.

 

 1. TELEFON WSPARCIA psychologiczno-pedagogicznego – 691 199 955

Wsparcia pod tym numerem udzielamy w poniedziałki, wtorki i środy w godz. 12.00-17.00

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu, jeśli potrzebujecie Państwo lub Wasze dzieci – rozmowy, konsultacji, porady, informacji, pokierowania do specjalistycznej pomocy.

Uwaga! Pod tym numerem dyżurują wszyscy nasi specjaliści – nie jest to zatem telefon zaufania ani interwencji kryzysowej.

 

 1. Dyżur Dyrektora Poradni

 

Szanowni Państwo,

Dyrektor poradni dyżuruje dla Was w każdą środę w godz. 15.00-17.30

Podczas dyżuru można:

– skorzystać z konsultacji,

– wyjaśnić wszelkie wątpliwości dotyczące dokumentacji czy współpracy z poradnią,

– złożyć dokumenty na Zespół Orzekający.

Zapraszam do kontaktu – Magdalena Rudzińska

 

 1. Konsultacje i porady, bieżące wsparcie w rozwiązywaniu problemów uczniów

 

Szanowni Rodzice/Opiekunowie, Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli, Psycholodzy/Pedagodzy szkolni, Nauczyciele,

Wszyscy nasi specjaliści udzielają na bieżąco wsparcia w problemach dzieci i młodzieży oraz ich rodzin poprzez:

 • Indywidualne konsultacje i porady (na terenie poradni, szkół i przedszkoli; telefoniczne)
 • Spotkania w celu ustalenia strategii pomocy i wsparcia (na terenie poradni, szkół i przedszkoli)
 • Spotkania interwencyjne (na terenie poradni, szkół i przedszkoli)
 • Spotkania o charakterze mediacyjnym (na terenie poradni, szkół i przedszkoli)
 • Spotkania w ramach sieci współpracy psychologów/pedagogów/logopedów szkół i przedszkoli (na terenie poradni, online).
 • Inne spotkania (według potrzeb).

 

 1. Zajęcia terapeutyczne

 

 • Terapia i wsparcie psychologiczne(w problemach emocjonalnych, okresu adolescencji, dotyczących relacji społecznych i innych):
 • mgr Izabela Danielewicz
 • mgr Grażyna Kołdyka
 • mgr Agnieszka Koperska-Figaj
 • mgr Paulina Muszyńska-Kubiak
 • mgr Aldona Paprzycka
 • mgr Anna Pisula
 • mgr Daniela Szrejter
 • mgr Marlena Tadzik
 • mgr Dorota Wojtkowska

Nasi psycholodzy udzielają wsparcia psychologicznego dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli w ramach przydzielonych placówek.

 

 • Wsparcie w problemie uzależnienia (uzależnienia od alkoholu, narkotyków, gier, Internetu itp.) – konsultacja z terapeutą uzależnień:
 • mgr Anna Pisula

 

 • Wsparcie dziecka i rodzica w sytuacji rozstania
 • mgr Anna Pisula

 

 • Terapia pedagogiczna – usprawnianie umiejętności pisania, czytania i liczenia:
 • mgr Mariola Jankowska
 • mgr Dorota Madalińska
 • mgr Alina Szymaniak
 • mgr Dorota Wojtkowska

 

 • Terapia logopedyczna:
 • mgr Magdalena Najs
 • mgr Dorota Madalińska

 

 • Terapia Biofeedback:
 • mgr Grażyna Kołdyka
 • mgr Daniela Szrejter

 

 1. Zajęcia warsztatowe:

 

 • Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne dla uczniów (na terenie poradni/online):
 • mgr Anna Pisula
 • dr Marcin Hermanowski

W celu zgłoszenia dziecka na w/w zajęcia prosimy o kontakt telefoniczny z p. Anną Pisulą, prowadzącą.

 

 • Zajęcia profilaktyki uzależnień (na terenie szkół/online):
 • mgr Anna Pisula

W celu zgłoszenia potrzeby realizacji w/w zajęć i ustalenia szczegółów prosimy Pedagoga/Psychologa szkolnego o kontakt telefoniczny z p. Anną Pisulą, prowadzącą.

 

 • Zajęcia wspomagające w podjęciu właściwej decyzji edukacyjno-zawodowej (na terenie szkół/online)
 • mgr Agnieszka Koperska-Figaj
 • mgr Magdalena Rudzińska

W celu zgłoszenia potrzeby realizacji w/w zajęć i ustalenia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny Pedagoga/Psychologa szkolnego z p. Agnieszką Koperską-Figaj, prowadzącą.

 

 • Zajęcia dla rodziców dzieci 6-letnich w zakresie gotowości szkolnej (na terenie szkół i przedszkoli/online)
 • mgr Agnieszka Koperska-Figaj
 • mgr Magdalena Rudzińska

W celu zgłoszenia potrzeby realizacji w/w zajęć i ustalenia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny Dyrektora Przedszkola/Szkoły z p. Magdaleną Rudzińską, prowadzącą.

 

 1. Grupy wsparcia:

 

 • Grupa wsparcia dla dzieci z klas I-VI oraz
 • Grupa wsparcia dla dzieci z klas VII+
 • mgr Anna Pisula
 • mgr Izabela Danielewicz

W celu zgłoszenia dziecka na w/w zajęcia prosimy o kontakt telefoniczny z p. Anną Pisulą, prowadzącą.

 

 • Grupa wsparcia dla rodziców
 • mgr Anna Pisula
 • mgr Izabela Danielewicz

W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w spotkaniach grupy prosimy o kontakt telefoniczny z p. Anną Pisulą, prowadzącą.

 

 1. Doradztwo zawodowe:

 

 • Indywidualne zajęcia w zakresie doradztwa zawodowego (diagnoza preferencji, predyspozycji zawodowych; poradnictwo)
 • mgr Marlena Tadzik
 • mgr Agnieszka Koperska-Figaj

 

 • Zajęcia informacyjne dla rodziców uczniów klas VIII (na terenie szkoły – wspomagające w procesie rekrutacji)
 • mgr Agnieszka Koperska-Figaj
 • mgr Magdalena Rudzińska

W celu zgłoszenia potrzeby realizacji w/w zajęć i ustalenia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny Pedagoga/Psychologa szkolnego z p. Agnieszką Koperską-Figaj, prowadzącą.

 

 1. Coaching dla rodziców i nauczycieli:

 

 • Indywidualne spotkania coachingowe dla rodziców w zakresie wspierania obszaru relacji rodzinnych i obszaru systemu wychowawczego,
 • Indywidualne spotkania coachingowe dla nauczycieli w zakresie rozwoju osobistego i zawodowego, obszaru budowania relacji z uczniami/rodzicami/współpracownikami.
 • mgr Magdalena Rudzińska

W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w sesjach prosimy o kontakt telefoniczny z p. Magdaleną Rudzińską, prowadzącą.

 

 1. Wspomaganie szkół/przedszkoli:

 

 • Konstruktywna konfrontacja czyli „Jak skutecznie zwrócić uczniowi uwagę?” – Zajęcia szkoleniowe dla nauczycieli
 • Budowanie strategii pracy z uczniem z zaburzeniami zachowania ( według strategii Aleksandry Karasowskiej) – Zajęcia szkoleniowe i interwencyjne.
 • mgr Anna Pisula

W celu zgłoszenia potrzeby realizacji w/w zajęć prosimy o kontakt telefoniczny Dyrektora szkoły/przedszkola lub Psychologa/Pedagoga szkolnego z p. Anną Pisulą, prowadzącą.

 

 • Sieć współpracy Psychologów/Pedagogów szkolnych i Nauczycieli przedszkoli

 

Szanowni Państwo,

co roku w miesiącu wrześniu/październiku organizujemy w naszej poradni spotkanie organizacyjne dotyczące współpracy pomiędzy naszą poradnią, a Państwa placówkami. Dzielimy się z Wami nowymi informacjami dotyczącymi zmian w prawie oświatowym, zmian w dokumentacji czy w procedurach postępowania. Spotkania są także okazją do wymiany doświadczeń, dobrych praktyk zawodowych czy też dają możliwość dyskusji o trudnościach i problemach, z którymi borykamy się wspólnie na gruncie zawodowym. Jeśli istnieje taka potrzeba, spotykamy się z Państwem częściej, w dużych czy mniejszych grupach specjalistów.

Pandemia, w której żyjemy nie pozwoliła nam w tym roku spotkać się osobiście, czego niezmiernie żałujemy!

Nasi pracownicy na bieżąco kontaktują się z Państwem indywidualnie; zachęcamy gorąco Wszystkich Państwa do częstych indywidualnych kontaktów telefonicznych, osobistych w poradni lub Państwa placówkach. Jesteśmy dla Państwa nadal dostępni indywidualnie i w małych grupkach.

W celu jeszcze lepszego kontaktu i możliwości komunikacji oraz wymiany doświadczeń rusza – Grupa współpracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7 w aplikacji WhatsApp. Zapraszamy Państwa do zgłoszenia się do w/w grupy. Koordynatorem grupy jest p. Magdalena Rudzińska.

Zainteresowanych Psychologów/Pedagogów szkolnych i Nauczycieli przedszkoli zapraszam do kontaktu z p. Rudzińską. Należy podać telefonicznie imię i nazwisko, nazwę placówki oraz nr telefonu. Niezbędna jest możliwość korzystania na telefonie z aplikacji WhatsApp.

 

 1. Profil PPP7 na Facebooku

 

Szanowni Państwo Rodzice, Specjaliści i Nauczyciele

Do końca lutego powstanie profil Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7 na portalu społecznościowym Facebook. Nie jesteśmy ekspertami w IT, ale postanowiliśmy uruchomić dla Państwa kolejny kanał komunikacyjny. Chcemy dzielić się z Państwem naszą wiedzą, doświadczeniem, informacjami i być z Państwem w jeszcze lepszym kontakcie.

Na profilu znajdziecie materiały informacyjne, wskazówki do ćwiczeń, artykuły naszych pracowników, webinary i inne materiały, które mogą się przydać do bieżącego rozwiązywania różnorodnych problemów.

Będziemy odpowiadać na Państwa pytania i potrzeby.

 

 1. Strona internetowa PPP7

 

Szanowni Państwo,

Mamy świadomość niedoskonałości naszej dotychczasowej strony internetowej. W najbliższym czasie dołożymy wszelkich możliwych starań, aby strona internetowa naszej  poradni była dla Państwa źródłem użytecznych informacji, zawierała niezbędne do bieżącej współpracy druki i materiały do pobrania, a także, aby na bieżąco pojawiały się na niej zarówno aktualności z naszej działalności, jak i materiały dydaktyczne, które będziecie mogli wykorzystać do pracy z uczniami i własnymi dziećmi.