Z naszymi uczniami od szóstej klasy szkoły podstawowej oraz z klas licealnych spotyka się młodzież studencka z organizacji Young Life YL. Misję YL jest stwarzanie młodym ludziom możliwości do tego, aby mogli osobiście poznać Jezusa Chrystusa oraz wsparcie tych, którzy chcą wzrastać w wierze. YL organizuje szkolne rekolekcje, co dwa tygodnie spotkania integracyjno-formacyjne na terenie szkoły oraz proponuje letnie obozy, których celem jest tłumaczenie młodym ludziom kerygmatu i zachęcenie ich do wejścia w relację z Jezusem. Dziękujemy za zaangażowanie naszym absolwentkom Weronice i Alicji oraz Grzegorzowi i Kubie.