Nasze Przedszkole oraz Szkoły są placówkami prowadzonymi przez Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców. Patronuje im bł. Natalia Tułasiewicz – wzór studiujących i nauczających. Realizujemy ministerialny program edukacyjny oraz program wychowawczy oparty na Dekalogu i pedagogice personalistycznej. Przedszkole oraz Szkoła Podstawowa rozpoczęły działalność 1 września 2004 roku, a Gimnazjum 1 września 2006. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną naszych placówek.

Dyrektor
mgr Barbara Ziółkowska

  • Uczniowie naszych szkół biorą udział i często zostają laureatami licznych lokalnych i ogólnopolskich konkursów i olimpiad.
  • Współpracujemy z wyższymi uczelniami korzystając z ich zaplecza naukowego.
  • Realizujemy liczne projekty tematyczne i przedmiotowe.
  • Mamy bardzo szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych.