Dyrekcja i nauczyciele

Dyrektor: mgr Barbara Ziółkowska

Wicedyrektor: mgr Hanna Mielcarek-Zachciał

Edukacja wczesnoszkolna:

 • mgr Daria Kinitz-Łuczak
 • mgr Magdalena Napierała
 • mgr Marta Danielewicz

Religia:

 • mgr Marek Czarnecki

Język polski:

 • lic. Aleksandra Milczarek

Historia:

 • mgr Hanna Mielcarek-Zachciał

WOS:

 • mgr Krzysztof Grobelny

Język angielski:

 • lic. Mariola Bardowska
 • mgr Natalia Sieradzka
 • mgr Olha Yurchuk
 • mgr Krzysztof Krawczyk

Język niemiecki:

 • mgr Piotr Kwiatkowski

Matematyka:

 • mgr Jan Pulkowski

Informatyka:

 • mgr Roger Ziomek

Fizyka:

 • mgr Maria Mańkowska

Chemia:

 • mgr Joanna Łukasik

Biologia/Przyroda:

 • mgr Ewa Giernacka

Geografia:

 • mgr Maria Mańkowska

Plastyka:

 • mgr Patrycja Zboralska-Staszak

Muzyka:

 • mgr Jan Ungeheuer

EDB:

 • mgr Magdalena Napierała

WF

 • mgr Marcin Rzepecki

Wychowanie do życia w rodzinie:

 • mgr Hanna Mielcarek-Zachciał

Doradztwo zawodowe:

 • mgr Magdalena Napierała

Psycholog:

 • dr Iwona Roszkiewicz

Surdopedagog:

 • mgr Małgorzata Pawlak

Logopeda:

 • mgr Marta Danielewicz

Wychowawcy świetlicy:

 • mgr Patrycja Zboralska-Staszak
 • mgr Magdalena Napierała
 • lic. Aleksandra Pasik
 • mgr Jan Ungeheuer

Bibliotekarz:

 • lic. Aleksandra Milczarek