Rada Rodziców SP

  • Przewodniczący: Bartosz Deszczyński

  • Zastępca: Maciej Zwierzycki

  • Skarbnik: Agata Kranz

  • Sekretarz: Joanna Świtoń