Nauczyciele

Dyrekcja i nauczyciele

 

Dyrektor: mgr Barbara Ziółkowska

Wicedyrektor: mgr Hanna Mielcarek-Zachciał

 

Edukacja przedszkolna:

mgr Joanna Adamska-Skwarek

mgr Maria Lewandowska

mgr Kamila Mąkosa

Edukacja wczesnoszkolna:

mgr Lidia Grochmalska

mgr Anna Błachowska

mgr Malwina Wolszczak

Religia:

mgr Joanna Adamska-Skwarek

mgr Danuta Sobieraj-Rogowska

ks. mgr Marcin Przybylski

Język polski:

mgr Anna Komendzińska

mgr Ewa Radolak

Historia:

mgr Hanna Mielcarek-Zachciał

WOS:

mgr Barbara Ziółkowska

Język angielski:

mgr Alicja Sztompka

mgr Mateusz Tomczak

Język niemiecki:

mgr Piotr Kwiatkowski

Matematyka:

lic. Agnieszka Kukla

mgr Wioletta Stróżewska

Zajęcia komputerowe/Informatyka:

lic. Agnieszka Kukla

Fizyka:

mgr Elżbieta Jeschke

Chemia:

mgr Ewa Dojaś-Łukomska

Biologia/Przyroda:

mgr Elżbieta Drozdalski

Geografia:

mgr Wenancjusz Ślusarczyk

Plastyka:

mgr Patrycja Zboralska-Staszak

Muzyka:

mgr Piotr Pawlicki

Zajęcia artystyczne:

mgr Patrycja Zboralska-Staszak

mgr Piotr Pawlicki

EDB:

mgr Magdalena Ciabach

WF:

lic. Danuta Kisiel

mgr Bartosz Szymański

Wychowanie do życia w rodzinie:

mgr Hanna Mielcarek-Zachciał

Wychowawcy świetlicy:

mgr Lidia Grochmalska

mgr Magdalena Ciabach

mgr Patrycja Zboralska-Staszak

lic. Danuta Kisiel

mgr Bartosz Szymański

Biblioteka:

mgr Ewa Radolak