Kontakt

Adres szkoły:

Szkoły Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców
im. bł. Natalii Tułasiewicz

61-049 Poznań
ul. Mińska 32

sekretariat@szkoly.poznan.ksw.pl

Telefony:

Sekretariat – tel. 061 8794 941

tel. 504 826 039

Konto bankowe szkoły:

PKO BP    92 1020 4027 0000 1502 0033 5604