Czy autorytety są wśród nas?

Projekt realizowany przez Panią Barbarę Ziółkowską