NABÓR
DO SZKOŁY I PRZEDSZKOLA TRWA

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA PODAŃ

„Chętnie łączymy rodziny. Zapytaj o miejsca w przedszkolu i klasach na wyższych rocznikach!”

 

REGULAMINY REKRUTACJI – PLIKI DO POBRANIA

 

Szkoła Podstawowa nr 1 KSW im bł. Natalii Tułasiewicz to niewielka szkoła publiczna. Pracujemy na jedną zmianę od godziny 8:00. Na każdym roczniku prowadzimy tylko jedną klasę. W klasach zaś jest z reguły kilkunastu uczniów. Wszyscy się znamy: uczniowie, nauczyciele i rodzice. Szczególnie dzieci nie są anonimowe: ich radości, rozterki i problemy są dobrze znane wychowawcom, szkolnemu psychologowi, nauczycielom przedmiotowym, a także obu paniom dyrektor szkoły.

Na teren szkoły nie przenikają niepowołane osoby – po prostu nie miałyby się gdzie ukryć. Nie ma tu również niezdrowego ducha rywalizacji na „fury, skóry i komóry”. Staramy się autentycznie przeżywać wartości wiary katolickiej we wspólnej modlitwie, szkolnych mszach pierwszopiątkowych, ale też przede wszystkim w codziennej wzajemnej życzliwości.

Na przerwach w szkole panuje przyjemny gwar, lecz nie hałas. W świetlicy dzieci nie chodzą „samopas” i stale są w polu widzenia wychowawcy. Często też wychodzą na dwór lub do sali gimnastycznej. Korzystamy z pięknego i dogodnego położenia. Szkoła bezpośrednio sąsiaduje z lasem. Mamy blisko nad poznańską Maltę, chodzimy do Nowego ZOO, co tydzień w Termach Maltańskich mamy zajęcia WF. Z pobliskiej ulicy Warszawskiej udajemy się na wycieczki autokarowe poza Poznań, a tramwajem dojeżdżamy do kin, muzeów, teatrów.  Poza tym co miesiąc teatr przyjeżdża do nas (spotkania dla klas I-III).

Taka atmosfera sprzyja nie tylko rozwijaniu postaw koleżeńskich i nawiązywaniu przyjaźni, ale również nauce. Nasi uczniowie stale osiągają ponadprzeciętne wyniki w stosunku do średniej, krajowej, wojewódzkiej i miejskiej. Wielu z nich jest finalistami i laureatami konkursów i olimpiad SZKOŁA/OSIĄGNIĘCIA. Realizujemy wiele projektów edukacyjnych REALIZOWANE PROJEKTY. Każdego dnia odbywa się po kilka zajęć dodatkowych rozszerzających dziecięce zainteresowania i perspektywy (np. balet, chór, fitness, koło wolontariatu, nauka gry na instrumentach, origami, zajęcia SKS), rozwijające uzdolnienia przedmiotowe (np. językowe, matematyczne, przyrodnicze) oraz zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminów i wyrównawcze.

 

Powierz nam swoje DZIECKO. Stań się członkiem naszej SPOŁECZNOŚCI.

 

ŚWIETNI NAUCZYCIELE-WYCHOWAWCY
ŚWIETNI NAUCZYCIELE-WYCHOWAWCY
JESTEŚMY NIEZWYKŁĄ WSPÓLNOTĄ
JESTEŚMY NIEZWYKŁĄ WSPÓLNOTĄ
PRZYGOTOWUJEMY DO SAMODZIELNOŚCI
PRZYGOTOWUJEMY DO SAMODZIELNOŚCI
WSPIERAMY INDYWIDUALIZM
WSPIERAMY INDYWIDUALIZM
Z NASZEJ SZKOŁY W WIELKI ŚWIAT
Z NASZEJ SZKOŁY W WIELKI ŚWIAT
NASZA SZKOŁA JEST W CUDOWNEJ OKOLICY
NASZA SZKOŁA JEST W CUDOWNEJ OKOLICY
ZAPEWNIAMY SZANSĘ NA WSZECHSTRONNY ROZWÓJ
ZAPEWNIAMY SZANSĘ NA WSZECHSTRONNY ROZWÓJ
REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLA
REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLA