Dyrekcja i nauczyciele

 

Dyrektor: mgr Barbara Ziółkowska

Wicedyrektor: mgr Hanna Mielcarek-Zachciał

 

Edukacja wczesnoszkolna:

mgr Bożena Janaszak

mgr Magdalena Ciabach

mgr Anna Błachowska

Religia:

mgr Danuta Sobieraj-Rogowska

ks. mgr Marcin Przybylski

Język polski:

mgr Anna Komendzińska

mgr Emilia Słomińska

Historia:

mgr Hanna Mielcarek-Zachciał

WOS:

mgr Barbara Ziółkowska

Język angielski:

mgr Kinga Mikołajczyk

Język niemiecki:

mgr Piotr Kwiatkowski

Matematyka:

mgr Wioletta Stróżewska

lic. Michał Kasprowicz

Zajęcia komputerowe/Informatyka:

lic. Michał Kasprowicz

Fizyka:

mgr Maria Mańkowska

Chemia:

mgr Hanna Wysocka

Biologia/Przyroda:

mgr Elżbieta Drozdalski

Geografia:

mgr Maria Mańkowska

Plastyka:

mgr Patrycja Zboralska-Staszak

Muzyka:

mgr Piotr Pawlicki

Zajęcia artystyczne:

mgr Patrycja Zboralska-Staszak

EDB:

mgr Magdalena Ciabach

WF:

mgr Lucyna Cebula

mgr Mateusz Kowal

Wychowanie do życia w rodzinie:

mgr Hanna Mielcarek-Zachciał

Wychowawcy świetlicy:

mgr Magdalena Ciabach

mgr Patrycja Zboralska-Staszak

mgr Lucyna Cebula

mgr Mateusz Kowal

Doradztwo zawodowe:

mgr Magdalena Ciabach