Dyrekcja i nauczyciele

Dyrektor: mgr Barbara Ziółkowska

Dyrektor ds. pedagogicznych: mgr Zbysław Kaczmarek

Wicedyrektor: mgr Hanna Mielcarek-Zachciał

Edukacja wczesnoszkolna:

mgr Magdalena Ciabach

mgr Anna Błachowska

Religia:

mgr Danuta Sobieraj-Rogowska

ks. mgr Radosław Ślendak

Język polski:

mgr Ewa Piotrowska

mgr Jan Ungeheuer

Historia:

mgr Hanna Mielcarek-Zachciał

WOS:

mgr Barbara Ziółkowska

Język angielski:

mgr Anna Wiślańska-Dohnal

mgr Iwona Górka

Język niemiecki:

mgr Piotr Kwiatkowski

Matematyka:

mgr Lidia Gołębiewicz

mgr Dorota Zarzycka

Informatyka:

mgr Roger Ziomek

Fizyka:

mgr Maria Mańkowska

Chemia:

mgr Joanna Łukasik

Biologia/Przyroda:

mgr Elżbieta Drozdalski

Geografia:

mgr Maria Mańkowska

Plastyka:

mgr Patrycja Zboralska-Staszak

Muzyka:

mgr Piotr Pawlicki

Zajęcia artystyczne:

mgr Patrycja Zboralska-Staszak

EDB:

mgr Magdalena Ciabach

WF:

mgr Lucyna Cebula

mgr Mateusz Kowal

Wychowanie do życia w rodzinie:

mgr Hanna Mielcarek-Zachciał

Podstawy przedsiębiorczości:

mgr Marcin Płachciński

Wiedza o kulturze:

mgr Ewa Piotrowska

Doradztwo zawodowe:

mgr Magdalena Ciabach

Biblioteka:

mgr Ewa Piotrowska

Wychowawcy świetlicy:

mgr Magdalena Ciabach

mgr Patrycja Zboralska-Staszak

mgr Lucyna Cebula

mgr Piotr Kwiatkowski

mgr Mateusz Kowal