Projekty realizowane w naszych szkołach:

 

 1. „Programy dla szkół” (wcześniej „Owoce w szkole”, „Szklanka mleka” klasy I – V SP
 2. „Mamo, tato wywieś ze mną flagę” klasy I – III SP
 3. „Poznań- moja mała Ojczyzna” klasy I – III SP
 4. „Mały ratownik” klasy I – III SP
 5. „Jemy zdrowo i kolorowo” klasy I – III SP
 6. „Dzieło Biblijne” – gimnazjum
 7. „Wychowywać do pełni człowieczeństwa” – Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum
 8. „Zabawy z nauką”- Szkoła Podstawowa
 9. „Historia dla najmłodszych” – Przedszkole, Szkoła Podstawowa
 10. „Nauka w przestrzeni” – Szkoła Podstawowa
 11. „Wychowanie do wartości” – Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum
 12. „Czy autorytety są wśród nas?” – Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum
 13. „Zapal znicz pamięci” – Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum
 14. „Uczniowie obchodzą ważne rocznice historyczne” – Szkoła Podstawowa, Gimnazjum
 15. „Mój młodszy kolega” – Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum
 16. „O mojej szkole” – Szkoła Podstawowa, Gimnazjum
 17. „ Dzień Europy” – Szkoła Podstawowa, Gimnazjum
 18. „ Dialogi tych, co wychowują” – Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum
 19. „Jedzmy na zdrowie” klasy IV – VI SP
 20. „Lepsza szkoła” – klasy IV – VI SP i Gimnazjum
 21. „Nie czytam lektur, czytam książki…” – SP i PG
 22. „Pierwsza pomoc przedmedyczna realizowana we współpracy z Mistrzami Polski w Ratownictwie Medycznym” – SP i PG.
 23. „Szkolny Klub Sportowy” – SP i PG.