Projekty realizowane w Publicznej Szkole Podstawowej KSW
im. bł. Natalii Tułasiewicz
w roku szkolnym 2019/2020:

 1. „Programy dla szkół” (wcześniej „Owoce w szkole”, „Szklanka mleka” klasy I – V
 2. „Mamo, tato wywieś ze mną flagę” klasy I – II
 3. „Poznań- moja mała Ojczyzna” klasy I – II
 4. „Mały ratownik” klasy I – II
 5. „Jemy zdrowo i kolorowo” klasy I – II
 6. „Wychowywać do pełni człowieczeństwa” – klasy I – VIII
 7. „Zabawy z nauką”- klasy I – VIII
 8. „Historia dla najmłodszych” – klasy I – V
 9. „Nauka w przestrzeni” – klasy I – VIII
 10. „Wychowanie do wartości” – klasy I – VIII
 11. „Czy autorytety są wśród nas?” – klasy I – VIII
 12. „Zapal znicz pamięci” – klasy I – VIII
 13. „Uczniowie obchodzą ważne rocznice historyczne” – klasy I – VIII
 14. „Mój młodszy kolega” – klasy I – VIII
 15. „O mojej szkole” – klasy I – VIII
 16. „ Dzień Europy” – klasy I – VIII
 17. „ Dialogi tych, co wychowują” – klasy I – VIII
 18. „Jedzmy na zdrowie” klasy IV – VIII SP
 19. „Poznań uzależniony od profilaktyki” – klasy VI – VIII
 20. „Szkoła wolna od narkotyków i przemocy” – klasy VI – VIII
 21. „Pierwsza pomoc przedmedyczna realizowana we współpracy z Mistrzami Polski w Ratownictwie Medycznym” – klasy I – VIII
 22. „Szkolny Klub Sportowy” – klasy I – VIII