Wykaz zajęć dodatkowych dla uczniów

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 KSW

im. bł. Natalii Tułasiewicz

i Publicznego Liceum Ogólnokształcącego KSW

im. Kard. Augusta Hlonda

Rok Szkolny 2020/2021

Wykaz zajęć dodatkowych 2020-2021 PSP