W czwartek 22 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie szkoły podstawowej przez uczniów ósmej klasy. Uroczystość zaszczycili m. in. Prezes KSW Andrzej Święcichowski oraz ks. dr Paweł Jasina. Prezes KSW złożył gratulacje rodzicom i uczniom za wybór naszej szkoły. Podkreślił dużą wartość szkół katolickich w czasach ataku na wartości. Ks. dr Paweł Jasina odwołał się do Patronów bł. Natalii Tułasiewicz i kard. Augusta Hlonda, którzy powinni stanowić wzór do naśladowania. Przewodniczący Rady Rodziców dr Bartosz Deszczyński podsumował działania formacyjno-integracyjne i podkreślił wartość wspólnoty dla rozwoju osobowego młodego człowieka. Pani Dyrektor mówiła o odwadze, która zawsze fascynuje i zadziwia. Życzyła, by nigdy naszym absolwentom jej nie zabrakło. Po przemówieniach uczniowie otrzymali dyplomy ukończenia szkoły, nagrody i różańce. Listy gratulacyjne i podziękowania wręczono także rodzicom. Na zakończenie wszyscy przeszli do pamiątkowego zdjęcia.