WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA WYCHOWAWCÓW
IM. BŁ. NATALII TUŁASIEWICZ
W POZNANIU

KLASA I – SZKOŁA PODSTAWOWA

Rodzice zobowiązani są do zakupu podręcznika i kart pracy do religii.

Lp. PRZEDMIOT TYTUŁ PODRĘCZNIKA AUTOR PODRĘCZNIKA WYDAWNICTWO NUMER DOPUSZCZENIA
1 Edukacja wczesnoszkolna

 

Elementarz odkrywców. Podręcznik. Klasa 1.

+

Zestaw ćwiczeń z muzyką i informatyką (wersja A)

Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień, Joanna Winiecka-Nowak, Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz Nowa Era Spółka z o.o. 790/1/2017
2 Język angielski Bugs Team 1

Podręcznik + ćwiczenia

Carol Read, Ana Soberon Macmillan Polska Sp. z o.o. 811/1/2017
3 Religia

 

Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa

Podręcznik + karty pracy

J. Szpet, D. Jackowiak Święty Wojciech Poznań AZ-11-01/10/P0-1/11

 

KLASA II – SZKOŁA PODSTAWOWA

Rodzice zobowiązani są do zakupu podręcznika i kart pracy do religii.

Lp. PRZEDMIOT TYTUŁ PODRĘCZNIKA AUTOR PODRĘCZNIKA WYDAWNICTWO NUMER DOPUSZCZENIA
1 Edukacja wczesnoszkolna

 

Elementarz XXI wieku. Podręcznik. Klasa 2.

+

Ćwiczenia, część 1-2, Ćwiczenia . Matematyka, część 1-2

Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień, Małgorzata Ogrodowczyk, Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz, Joanna Winiecka-Nowak Nowa Era Spółka z o.o. 404/3,4/2013/2015
2 Język angielski

 

New English Adventure 2

Podręcznik + ćwiczenia

Viv Lambert, Anne Worrall Pearson Central Europe Sp. z o.o. 680/2/2015
3 Religia

 

Kochamy Pana Jezusa

Podręcznik + karty pracy

J. Szpet, D. Jackowiak Święty Wojciech Poznań AZ-12-01/10/P0-1/12

 

KLASA III – SZKOŁA PODSTAWOWA

Rodzice zobowiązani są do zakupu podręcznika i kart pracy do religii.

Lp. PRZEDMIOT TYTUŁ PODRĘCZNIKA AUTOR PODRĘCZNIKA WYDAWNICTWO NUMER DOPUSZCZENIA
1 Edukacja wczesnoszkolna

 

Elementarz XXI wieku. Podręcznik. Klasa 3. Części 1-4

+

Ćwiczenia do edukacji polonistycznej i matematycznej

Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień, Małgorzata Ogrodowczyk, Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Joanna Winiecka-Nowak Nowa Era Spółka z o.o 404/5,6/2014/2016
2 Język angielski New English Adventure 3. Podręcznik wieloletni

Podręcznik + ćwiczenia

Tessa Lochowski, Anne Worall Pearson Central Europe Sp. z o.o. 680/3/2015
3 Religia Przyjmujemy Pana Jezusa

Podręcznik + karty pracy

J. Szpet, D. Jackowiak Święty Wojciech Poznań AZ-13-01/10/P0-1/13

 

 

 

KLASA IV – SZKOŁA PODSTAWOWA

Rodzice zobowiązani są do zakupu podręcznika i kart pracy do religii oraz podręcznika i zeszytu ćwiczeń do języka niemieckiego.

Lp. PRZEDMIOT

 

TYTUŁ PODRĘCZNIKA AUTOR PODRĘCZNIKA WYDAWNICTWO NUMER DOPUSZCZENIA
1 Język polski Między nami. Podręcznik do języka polskiego dla klasy 4 szkoły podstawowej

+

Zeszyt ćwiczeń wersja A, część 1 i 2

Agnieszak Łuczak, Anna Murdzek, Kamila Krzemieniewska-Kleban Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 867/1/2017
2 Język angielski Junior Explorer 4

Podręcznik + ćwiczenia

Jennifer Heath, Michele Crawford, Marta Mrozik, Katarzyna Kłopska Nowa Era Spółka z o.o. 837/1/2017
3 Język niemiecki Wir smart 1

Podręcznik + ćwiczenia

Giorgio Motta, Ewa Książek-Kempa, Ewa Wieszczeczyńska, Aleksandra Kubicka, Barbara Kania Wydawnictwo „LektorKlett” 827/1/2017
4 Muzyka Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej Monika Gromek, Grażyna Kilbach Nowa Era Spółka z o.o. 852/1/2017
5 Plastyka Do dzieła 4 – podręcznik do plastyki J. Kulas, K. Onak Nowa Era Spółka z o.o.
6 Historia Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy czwartej szkoły podstawowej

+ Zeszyt ćwiczeń

Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski Nowa Era Spółka z o.o. 877/1/2017
7 Przyroda Tajemnice przyrody. Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej

+ Zeszyt ćwiczeń

Maria Marko – Worłowska, Joanna Stawarz, Feliks Szlajfer Nowa Era Spółka z o.o. 863/2017
8 Matematyka Matematyka z plusem 4. Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej

+ Zeszyt ćwiczeń wersja B, część 1-2

Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe sp. z o.o. sp. k 780/1/2017
9 Technika Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy czwartej szkoły podstawowej Lech Łabecki, Marta Łabecka Nowa Era Spółka z o.o. 295/1/2017
10 Religia Jestem chrześcijaninem

Podręcznik + karty pracy

Red. J. Szpet, D. Jackowiak Święty Wojciech Poznań AZ-21-01/10/P0-1/11
11 Informatyka Teraz bajty 4. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa IV Grażyna Koba Migra Sp. z o.o 806/1/2017

 

 

KLASA V – SZKOŁA PODSTAWOWA

Rodzice zobowiązani są do zakupu podręcznika i kart pracy do religii oraz podręcznika i zeszytu ćwiczeń do języka niemieckiego.

Lp. PRZEDMIOT

 

TYTUŁ PODRĘCZNIKA AUTOR PODRĘCZNIKA WYDAWNICTWO NUMER DOPUSZCZENIA
1 Język polski Między nami. Podręcznik do języka polskiego dla klasy 5 szkoły podstawowej

+Zeszyt ćwiczeń wersja A, część 1 i 2

Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe sp. z o.o. sp. k 445/2/2013/2015
2 Język angielski World Explorer. Podręcznik do klasy piątej szkoły podstawowej

Podręcznik + ćwiczenia

Jennifer Heath, Michele Crawford, Marta Mrozik-Jadacka Nowa Era Spółka z o.o. 497/2/2013/2016
3 Język niemiecki Wir smart 2

Podręcznik + ćwiczenia

Giorgio Motta, Ewa Książek-Kempa, Aleksandra Kubicka, Olga Młynarska, K. Sękowska, Ewa Wieszczeszyńska Wydawnictwo „LektorKlett” 736/2/2016
4 Muzyka I gra muzyka. Podręcznik do muzyki dla klas IV-VI szkoły podstawowej Monika Gromek, Grażyna Kilbach Nowa Era Spółka z o.o. 569/2012/2015
5 Plastyka Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy V szkoły podstawowej. Jadwiga Lukas, Krystyna Onak Nowa Era Spółka z o.o. 326/2/2011/2015
6 Historia i społeczeństwo Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy V szkoły podstawowej Grzegorz Wojciechowski Nowa Era Spółka z o.o. 443/2/2013/2015
7 Przyroda Tajemnice przyrody Podręcznik do przyrody dla klasy piątej szkoły podstawowej Janina Ślósarczyk, Ryszard Kozik, Feliks Szlajfer Nowa Era Spółka z o.o. 399/2/2013/2015
8 Matematyka Nowa Matematyka z plusem 5. Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej

+

Zeszyt ćwiczeń wersja C

Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe sp. z o.o. sp. k 773/2/2016
9 Zajęcia techniczne Jak to działa? Podręcznik do zajęć technicznych dla klasy piątej szkoły podstawowej Lech Łabecki, Marta Łabecka Nowa Era Spółka z o.o. 295/2/2010/2015
10 Religia Wierzę w Boga

Podręcznik + karty pracy

Red. J. Szpet, D. Jackowiak Święty Wojciech Poznań AZ-22-01/10/P0-1/12

 

 

KLASA VI – SZKOŁA PODSTAWOWA

Rodzice zobowiązani są do zakupu podręcznika i kart pracy do religii oraz podręcznika i zeszytu ćwiczeń do języka niemieckiego.

Lp. PRZEDMIOT

 

TYTUŁ PODRĘCZNIKA AUTOR PODRĘCZNIKA WYDAWNICTWO NUMER DOPUSZCZENIA
1 Język polski Między nami. Podręcznik do języka polskiego dla klasy 6 szkoły podstawowej

+Zeszyt ćwiczeń wersja A, część 1 i 2

Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 445/3/2014/2016
2 Język angielski World Explorer. Podręcznik do klasy szóstej szkoły podstawowej

Podręcznik + ćwiczenia

Jennifer Heath, Michele Crawford, Marta Mrozik-Jadacka, Jolanta Sochaczewska-Kuleta Nowa Era Spółka z o.o. 497/3/2014/2016
3 Język niemiecki Wir smart 3

Podręcznik + ćwiczenia

Giorgio Motta, Ewa Książek-Kempa, Aleksandra Kubicka, Olga Młynarska, K. Sękowska, Ewa Wieszczeszyńska Wydawnictwo „LektorKlett” 736/3/2017
4 Muzyka I gra muzyka. Podręcznik do muzyki dla klas IV-VI szkoły podstawowej Monika Gromek, Grażyna Kilbach Nowa Era Spółka z o.o. 569/2012/2015
5 Plastyka Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy VI szkoły podstawowej. Jadwiga Lukas, Krystyna Onak Nowa Era Spółka z o.o. 326/3/2011/2015
6 Historia i społeczeństwo Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy szóstej szkoły podstawowej Grzegorz Wojciechowski Nowa Era Spółka z o.o. 443/3/2014/2015
7 Przyroda Tajemnice przyrody. Podręcznik do przyrody dla klasy szóstej szkoły podstawowej Joanna Stawarz, Feliks Szlajfer, Hanna Kowalczyk Nowa Era Spółka z o.o. 399/3/2014/2015
8 Matematyka Nowa Matematyka z plusem 6. Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej

+

Zeszyt ćwiczeń wersja C

Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe sp. z o.o. sp. k 773/3/2016
9 Zajęcia techniczne Jak to działa? Podręcznik do zajęć technicznych dla klasy szóstej szkoły podstawowej Lech Łabecki, Marta Łabecka Nowa Era Spółka z o.o. 295/3/2010/2016
10 Religia Wierzę w Kościół

Podręcznik + karty pracy

Red. J. Szpet, D. Jackowiak Święty Wojciech Poznań AZ-23-01/10/P0-2/13
11 Informatyka Z nowym bitem 6. Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa VI Grażyna Koba Migra Sp. z o.o 740/3/2016

 

 

 

KLASA VII – SZKOŁA PODSTAWOWA

Lp. PRZEDMIOT

 

TYTUŁ PODRĘCZNIKA AUTOR PODRĘCZNIKA WYDAWNICTWO NUMER DOPUSZCZENIA
1 Język polski Między nami. Podręcznik do języka polskiego dla klasy 7 szkoły podstawowej

+Zeszyt ćwiczeń wersja A, część 1 i 2

Agnieszka Łuczak, Ewa Prylińska, Agnieszka Suchowierska, Roland Maszka Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 867/4/2017
2 Język angielski Teen Explorer 7. Podręcznik do języka angielskiego dla klasy 7 szkoły podstawowej

Podręcznik + ćwiczenia

Angela Bandis, Diana Shotton Nowa Era Spółka z o.o. 837/4/2017
3 Język niemiecki Meine Deutchtour. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 7 szkoły podstawowej

Podręcznik + ćwiczenia

Ewa Kościelniak-Walewska Nowa Era Spółka z o.o. 838/1/2017
4 Muzyka Lekcja muzyki 7. Podręcznik do muzyki dla klasy 7 szkoły podstawowej Monika Gromek, Grażyna Kilbach Nowa Era Spółka z o.o.
5 Plastyka Do dzieła 7. Podręcznik do plastyki dla klasy 7 szkoły podstawowej Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak Nowa Era Spółka z o.o.
6 Historia Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

+ Zeszyt  ćwiczeń

Jarosław Kłaczkow, Anna Łaszkiewicz, Stanisław Roszak Nowa Era Spółka z o.o. 877/4/2017
7 Geografia Planeta Nowa 7. Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej

+ Zeszyt ćwiczeń

R. Malarz, M. Szubert Nowa Era Spółka z o.o.
8 Biologia Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy 7 szkoły podstawowej

+ Zeszyt ćwiczeń

Małgorzata Jefimow Nowa Era Spółka z o.o. 844/4/2017
9 Chemia Ciekawa chemia. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 7 Hanna Gulińska, Janina Smolińska Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. 820/1/2017
10 Fizyka Świat fizyki. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 7 Barbara Sagnowska, Maria Rozenbajgier, Ryszard Rozenbajgier, Danuta Szot-Gawlik, Małgorzata Godlewska Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. 821/1/2017
11 Matematyka Matematyka z plusem 7. Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej

+ Zeszyt ćwiczeń

Zofia Bolałek, Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech, Adam Mysior, Krystyna Zarzycka Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe sp. z o.o. sp. k 780/4/2017
12 Informatyka Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VII Grażyna Koba Migra Sp. z o.o 806/4/2017