WSTĘPNA ANALIZA I INTERPRETACJA

WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2019

W PUBLICZNYM GIMNAZUM

 KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA WYCHOWAWCÓW

BŁ. NATALII TUŁASIEWICZ W POZNANIU

Egzamin gimnazjalny odbył się 10-12 kwietnia 2019 roku. W Publicznym Gimnazjum Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców im. bł. Natalii Tułasiewicz w Poznaniu przystąpiło do tego egzaminu 21 uczniów z klasy trzeciej.

Zestawienie wyników szkoły z części humanistycznej z zakresu historii i wiedzy           o społeczeństwie na tle kraju, okręgu, powiatu, Miasta Poznania i innych obszarów przedstawia tabela poniżej.

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA

HISTORIA I WOS

Średni wynik

%

Gimnazjum KSW

%

MIASTO POZNAŃ 65,58 76,19
POWIAT 62,11 76,19
KRAJ 59 76,19
OKRĘG 57,28 76,19
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE 58,03 76,19
MIASTA POWYŻEJ 100 TYS. WOJ. WIELKOPOLSKIEGO 64,69 76,19
MIASTA POWYŻEJ 100 TYS. W KRAJU 63 76,19

 

 

Wynik naszej szkoły z części humanistycznej w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie mieści się w staninie 9 skali staninowej kraju, co określa go jako wynik najwyższy.

Zestawienie wyników szkoły z części humanistycznej z zakresu języka polskiego       na tle kraju, okręgu, powiatu, Miasta Poznania i innych obszarów przedstawia tabela poniżej.

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA

JĘZYK POLSKI

Średni wynik

%

Gimnazjum KSW

%

MIASTO POZNAŃ 67,53 73,76
POWIAT 64,17 73,76
KRAJ 63 73,76
OKRĘG 60,64 73,76
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE 61,23 73,76
MIASTA POWYŻEJ 100 TYS. WOJ. WIELKOPOLSKIEGO 66,77 73,76
MIASTA POWYŻEJ 100 TYS. W KRAJU 67 73,76

 

 

Wynik naszej szkoły z części humanistycznej w zakresie języka polskiego mieści się w staninie 8 skali staninowej kraju, co określa go jako wynik bardzo wysoki.

 

Zestawienie wyników szkoły z części matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych na tle kraju, okręgu, powiatu, Miasta Poznania i innych obszarów przedstawia tabela poniżej.

CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA

PRZEDM. PRZYRODNICZE

Średni wynik

%

Gimnazjum KSW

%

MIASTO POZNAŃ 56,49 67
POWIAT 52,33 67
KRAJ 49 67
OKRĘG 48,08 67
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE 49,00 67
MIASTA POWYŻEJ 100 TYS. WOJ. WIELKOPOLSKIEGO 55,46 67
MIASTA POWYŻEJ 100 TYS. W KRAJU 54 67

 

 

Wynik naszej szkoły z części matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych mieści się w staninie 8 skali staninowej kraju, co określa go jako wynik bardzo wysoki.

 

Zestawienie wyników szkoły z części matematyczno – przyrodniczej z zakresu matematyki na tle kraju, okręgu, powiatu, Miasta Poznania i innych obszarów przedstawia tabela poniżej.

CZĘŚĆ MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZA

MATEMATYKA

Średni wynik

%

Gimnazjum KSW

%

MIASTO POZNAŃ 49,97 62,52
POWIAT 45,34 62,52
KRAJ 43 62,52
OKRĘG 40,15 62,52
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE 41,33 62,52
MIASTA POWYŻEJ 100 TYS. WOJ. WIELKOPOLSKIEGO 48,78 62,52
MIASTA POWYŻEJ 100 TYS. W KRAJU 49 62,52

 

 

Wynik naszej szkoły z części matematyczno-przyrodniczej z zakresu matematyki mieści się w staninie 8 skali staninowej kraju, co określa go jako wynik bardzo wysoki.

 

Zestawienie wyników szkoły z części językowej z zakresu języka angielskiego na poziomie podstawowym na tle kraju, okręgu, powiatu, Miasta Poznania i innych obszarów przedstawia tabela poniżej.

 

CZĘŚĆ JĘZYKOWA

JĘZYK ANGIELSKI

PODSTAWOWY

Średni wynik

%

Gimnazjum KSW

%

MIASTO POZNAŃ 77,79 78,89
POWIAT 73,87 78,89
KRAJ 68 78,89
OKRĘG 66,37 78,89
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE 66,36 78,89
MIASTA POWYŻEJ 100 TYS. WOJ. WIELKOPOLSKIEGO 76,51 78,89
MIASTA POWYŻEJ 100 TYS. W KRAJU 77 78,89

 

 

Wynik naszej szkoły z części językowej z zakresu języka angielskiego na poziomie podstawowym  mieści się w staninie 7 skali staninowej kraju, co określa go jako wynik wysoki.

Zestawienie wyników szkoły z części językowej z zakresu języka angielskiego na poziomie rozszerzonym na tle kraju, okręgu, powiatu, Miasta Poznania i innych obszarów przedstawia tabela poniżej.

CZĘŚĆ JĘZYKOWA

JĘZYK ANGIELSKI

ROZSZERZONY

Średni wynik

%

Gimnazjum KSW

%

MIASTO POZNAŃ 63,82 72,16
POWIAT 58,26 72,16
KRAJ 53 72,16
OKRĘG 51,59 72,16
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE 51,06 72,16
MIASTA POWYŻEJ 100 TYS. WOJ. WIELKOPOLSKIEGO 62,25 72,16
MIASTA POWYŻEJ 100 TYS. W KRAJU 63 72,16

 

 

Zestawienie wyników szkoły z części językowej z zakresu języka niemieckiego na poziomie podstawowym na tle kraju, okręgu, powiatu, Miasta Poznania i innych obszarów przedstawia tabela poniżej.

CZĘŚĆ JĘZYKOWA

JĘZYK NIEMIECKI

PODSTAWOWY

Średni wynik

%

Gimnazjum KSW

%

MIASTO POZNAŃ 58,99 96,5
POWIAT 58,40 96,5
KRAJ  51 96,5
OKRĘG 50,77 96,5
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE 48,98 96,5
MIASTA POWYŻEJ 100 TYS. WOJ. WIELKOPOLSKIEGO 57,82 96,5
MIASTA POWYŻEJ 100 TYS. W KRAJU 58 96,5

 

 

Wynik naszej szkoły z części językowej z zakresu języka niemieckiego na poziomie podstawowym  mieści się w staninie 9 skali staninowej kraju, co określa go jako wynik najwyższy.

 

Zestawienie wyników szkoły z części językowej z zakresu języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym na tle kraju, okręgu, powiatu, Miasta Poznania i innych obszarów przedstawia tabela poniżej.

CZĘŚĆ JĘZYKOWA

JĘZYK NIEMIECKI

ROZSZERZONY

Średni wynik

%

Gimnazjum KSW

%

MIASTO POZNAŃ 82,41 85
POWIAT 41,33 85
KRAJ 43 85
OKRĘG 38,1 85
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE 36,98 85
MIASTA POWYŻEJ 100 TYS. WOJ. WIELKOPOLSKIEGO 82,34 85
MIASTA POWYŻEJ 100 TYS. W KRAJU 64 85

 

WSTĘPNA ANALIZA I INTERPRETACJA

WYNIKÓW EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2019

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1

 KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA WYCHOWAWCÓW

BŁ. NATALII TUŁASIEWICZ W POZNANIU

 

 

Egzamin ósmoklasisty odbył się 15-17 kwietnia 2019 roku. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców im. bł. Natalii Tułasiewicz w Poznaniu przystąpiło do tego egzaminu 14 uczniów z klasy ósmej.

Zestawienie wyników szkoły z języka polskiego na tle kraju, okręgu, powiatu, Miasta Poznania i innych obszarów przedstawia tabela poniżej.

JĘZYK POLSKI Średni wynik

%

Szkoła Podstawowa KSW

%

MIASTO POZNAŃ 65,91 72,42
POWIAT 64,09 72,42
KRAJ 63 72,42
OKRĘG 60,50 72,42
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE 61,04 72,42
MIASTA POWYŻEJ 100 TYS. W KRAJU 67 72,42

 Wynik naszej szkoły z języka polskiego mieści się w staninie 7 skali staninowej kraju, co określa go jako wynik wysoki.

 

Zestawienie wyników szkoły z matematyki na tle kraju, okręgu, powiatu, Miasta Poznania i innych obszarów przedstawia tabela poniżej.

 

MATEMATYKA Średni wynik

%

Szkoła Podstawowa KSW

%

MIASTO POZNAŃ 52,59 57,93
POWIAT 48,07 57,93
KRAJ 45 57,93
OKRĘG 42,07 57,93
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE 43,07 57,93
MIASTA POWYŻEJ 100 TYS. W KRAJU 52 57,93

 

 

Wynik naszej szkoły z matematyki mieści się w staninie 8 skali staninowej kraju, co określa go jako wynik bardzo wysoki.

Zestawienie wyników szkoły z języka angielskiego na tle kraju, okręgu, powiatu, Miasta Poznania i innych obszarów przedstawia tabela poniżej.

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNI

Język angielski

Średni wynik

%

Szkoła Podstawowa KSW

%

MIASTO POZNAŃ 69,49 80
POWIAT 64,96 80
KRAJ 59 80
OKRĘG 56,68 80
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE 56,28 80
MIASTA POWYŻEJ 100 TYS. W KRAJU 69 80

Wynik naszej szkoły z języka angielskiego mieści się w staninie 7 skali staninowej kraju, co określa go jako wynik wysoki.