7 kwietnia przypada Pierwszy Piątek miesiąca. Całą Społeczność szkolną zapraszamy na Mszę Świętą, sprawowaną o godz. 7.30 w Kaplicy Sióstr Miłosierdzia (ul. Mińska 14).
Bezpośrednio po Mszy Świętej cała Społeczność szkolna uczestniczy w Drodze Krzyżowej.