Inauguracja Roku Szkolnego 2019/2020 dla całej społeczności szkół i przedszkola KSW rozpocznie się 2 września 2019 r. o godz. 9.00 Mszą Świętą odprawioną w kaplicy sióstr Miłosierdzia. Po Mszy Świętej odbędzie się uroczysty apel w holu szkoły, a po nim spotkania z wychowawcami w klasach. W tym dniu obowiązuje szkolny strój galowy.

PORZĄDEK UROCZYSTOŚCI W HOLU:

  • Wykład Inauguracyjny wygłosi Delegat Przełożonego Generalnego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej – ks. dr Paweł Jasina
  • Koncert autorski Jacka Kowalskiego
Na Uroczystość Otwarcia Liceum Ogólnokształcącego Serdecznie Zapraszamy Uczniów z Rodzicami