Uprzejmie informujemy, że zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty będą wydawane 8 lipca 2022 r. w godzinach 13:00-14:00.