Informujemy, że regulamin rekrutacji do nowego liceum zamieszczony będzie 1 kwietnia 2019 r.

Zapraszamy do zwiedzania szkoły i składania podań.

Godziny pracy sekretariatu od 7.30 do 15.30. Tel. 505659199