08.09.2021 r. o godz. 17.00 odbędzie się zebranie z rodzicami uczniów
Szkoły Podstawowej

  • klasa I – sala nr 1
  • klasa II – sala nr 9
  • klasa III – sala nr 2
  • klasa IV – sala nr 8
  • klasa V/VI – sala nr 11
  • klasa VII – sala nr 12
  • klasa VIII – sala informatyczna 1 piętro

Ok. 18.00 zebranie Rady Rodziców z Dyrektorem w sali nr 12.