Międzyszkolny Konkurs  Plastyczny

„POZNAŃ-MOJA MAŁA OJCZYZNA”

 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców  im. bł. Natalii Tułasiewicz w Poznaniu ma zaszczyt zaprosić uczniów z  klas edukacji wczesnoszkolnej  do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu plastycznego pod hasłem „Poznań – moja mała Ojczyzna”.

Cel konkursu:

– kształtowanie  wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne;

– wspieranie edukacji regionalnej i patriotycznej młodego pokolenia poprzez formy   aktywności artystycznej;

– „odkrywanie” i pogłębianie więzi łączących ucznia z miejscem rodzinnym, jego dziedzictwem kulturowym na przykładzie Poznania;

– poznawanie tradycji , zabytków i miejsc szczególnie ważnych dla mieszkańców;

– wskazanie na ważność więzi ze swoim środowiskiem, regionem;

– kształtowanie poczucia wartości regionalnego dziedzictwa kulturowego i uwrażliwianie na niego.

Regulamin:

– konkurs jest skierowany dla uczniów szkół podstawowych z klas I-III;

– tematyka prac plastycznych dotyczy treści związanych z Poznaniem;

– technika prac dowolna ( np.: rysunek kredką, tuszem, węglem malarstwo na papierze, collage (kolaż), witraż, wydzieranka, itp.- do wyboru przez uczestnika konkursu;

– format prac plastycznych – tylko A4;

– prace bez oprawy w passe-partout;

– nie przyjmujemy prac zbiorowych;

– każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.

– każda praca powinna zawierać następujące informacje:

 1. tytuł pracy;
 2. imię i nazwisko autora, wiek, klasa;
 3. placówka, adres- również mailowy, telefon ;
 4. imię i nazwisko nauczyciela lub opiekuna, pod kierunkiem którego uczeń przygotował pracę ;
 5. powyższe dane (patrz: punkt 1-4) wypisane w Wordzie i dołączone do pracy (nie przyklejamy).

Kontakt:

W razie niejasności związanych z regulaminem prosimy o kontakt telefoniczny z p. Lidią Grochmalską lub z p. Malwiną Wolszczak – nr telefonu: nr tel.: 61- 879- 49- 41.

Regulamin niniejszego konkursu jest  dostępny na stronie internetowej szkoły.

Termin i miejsce nadesłania prac: do 18 maja 2016 roku, na adres:

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 KSW im. bł. NATALII TUŁASIEWICZ

61-049 POZNAŃ ul. MIŃSKA 32 

z dopiskiem „KONKURS PLASTYCZNY” . 

Prace mogą być również dostarczane osobiście , do szkoły ( do pani Lidii Grochmalskiej lub pani Malwiny Wolszczak) .

W skład jury wchodzą: członek  Zarządu KSW, dyrektor szkoły, artysta plastyk

 1. jury wybierze trzy prace;
 2. przewidziane są również wyróżnienia.

Kryteria oceny prac:

 • zgodność z tematyką,
 • estetyka pracy i oryginalność.

Wyniki konkursu zostaną  zamieszczone na stronie internetowej szkoły w dniu 1 czerwca 2016r.

Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone po uprzednim powiadomieniu zwycięzców.

Dla każdego nauczyciela / opiekuna, pod którego opieką została wykonana praca przewidziano dyplom z podziękowaniem.

Uwagi końcowe

 1. Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, zrolowane, nie będą brane pod uwagę.
 2. Prace przechodzą na własność organizatorów .
 3. Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).
 4. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik wyraża zgodę na ekspozycję pracy w naszej szkole, zwycięzcy zaś  i ich opiekunowie na opublikowanie swojego imienia i nazwiska oraz nazwy swojej szkoły na stronie internetowej placówki organizatora.

Patronat Honorowy nad konkursem  „Poznań – moja mała Ojczyzna” objął:

        Zarząd Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Poznaniu