Drodzy rodzice i uczniowie,

ogromna prośba, abyśmy wspólnie odprawili nabożeństwo pięciu sobót wynagradzających Niepokalanemu Sercu Maryi.

Dlaczego pięć sobót wynagradzających?

Córko moja – powiedział Jezus – chodzi o pięć rodzajów zniewag, którymi obraża się Niepokalane Serce Maryi:

  1. Obelgi przeciw Niepokalanemu poczęciu,
  2. Przeciw Jej Dziewictwu,
  3. Przeciw Jej Bożemu Macierzyństwu,
  4. Obelgi, przez które usiłuje się wpoić w serca dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść wobec nieskalanej Matki,
  5. Bluźnierstwa, które znieważają Maryję w Jej świętych wizerunkach.

Nabożeństwa odbywają się w pierwszą sobotę o godz. 15:30 w parafii Chrystusa Odkupiciela (dolny kościół).

Serdeczne zaproszenie dla uczniów szkół KSW, rodziców i nauczycieli.

Kto odprawi te nabożeństwa otrzyma obietnicę Maryi, którą otrzymała siostra Łucja: ”Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewierności stale ranią. Przynajmniej ty staraj się nieść mi radość i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię świętą, odmówią jeden Różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia”.

 

Serdecznie zapraszam

Katechetka Danuta