14 października, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, odbył się uroczysty apel, podczas którego uczniowie klasy 1 Szkoły Podstawowej oraz 1 klasy Gimnazjum zostali pasowani na uczniów naszych Szkół. W trakcie uroczystości usłyszeliśmy historię Komisji Edukacji Narodowej oraz krótkie wspomnienie naszej Patronki. Uczniowie podziękowali również wszystkim pracownikom Szkół za trud włożony w ich kształtowanie.

Agnieszka Kukla