Szanowni Państwo,

Informuję, że w porozumieniu z organem prowadzącym i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego inspektora sanitarnego, zawieszone zostają zajęcia na czas określony do 22 października 2020 r. w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 KSW im. bł. Natalii Tułasiewicz w Poznaniu.

Do pracy wykorzystamy metody i narzędzia do zdalnej komunikacji wypracowane w ubiegłym roku szkolnym.

Z użyciem aplikacji Teams realizowane będą następujące przedmioty: język polski, matematyka i języki obce, które będą prowadzone zgodnie z planem lekcji. Z pozostałych przedmiotów materiały przesyłane będą na adresy klasowe.

O wszelkich zmianach będę Państwa informowała na bieżąco.

Nauczycielami do pierwszego kontaktu są wychowawcy. Wszelkie zapytania do Dyrektora proszę kierować na adres sekretariatu szkoły.

 

 

Z poważaniem

Barbara Ziółkowska

Dyrektor