Siostry  Albertynki  posługujące  ubogim  wyrażają  wdzięczność  za  dostarczone  artykuły żywnościowe.  Przypomnę,  że  w  szkole  była  zorganizowana  zbiórka  dla  Sióstr,  które  robią  posiłki – obiady  dla  osób  ubogich  i  bezdomnych.  Siostry  przygotowują  około  360  obiadów dziennie.

Serdeczne  podziękowanie  dla  rodziców  naszych  drogich  uczniów,  zebraliśmy  całkiem  sporo żywności,  która  została  dostarczona  Siostrom  17  grudnia.

                                                                                                                       Katechetka