Tegoroczne działania we wrześniu 2015 roku rozpoczęliśmy od zorganizowania w holu szkoły wystawy „Pro live” zatytułowanej „Jestem człowiekiem”. Zademonstrowała ona w nieco zabawny i lekki sposób nasze poglądy dotyczące życia oraz naszą postawę obrony jego wartości od samego początku. Wystawa została wypożyczona na tydzień z Diakonii Życia Ruchu Światło – Życie. Dziękujemy!

Joanna Adamska–Skwarek