Tradycją w naszej szkole stał się fakt, że przed ważnymi wydarzeniami, klasy I-III SP biorą udział w lekcjach warsztatowych tematycznie związanych z daną tematyką.
W tym roku udaliśmy się do Muzeum Etnograficznego na lekcję pod hasłem „Święty Mikołaj, Gwiazdor i Wilijorze”.
Prowadzący zajęcia, pan Witold Przewoźny przybliżył uczniom postać świętego Mikołaja. Wskazał na różnice między Mikołajem – biskupem a Gwiazdorem, który przychodzi do dzieci 24 grudnia. Uczniowie usłyszeli piękny przekaz o tradycjach świąt Bożego Narodzenia, o tym co symbolizują poszczególne elementy, które zdobią drzewko świąteczne. Druga część warsztatów poświęcona była zajęciom plastyczno-technicznym. W ramach tych zajęć uczniowie własnoręcznie przygotowali Gwiazdę Betlejemską.
Będzie ona cieszyć oko wszystkich domowników zebranych podczas wieczerzy wigilijnej.

Anna Banach
Lidia Grochmalska
Malwina Wolszczak