Program realizowany przez nauczycieli szkoły podstawowej i przedszkola