Projekt realizowany przez Panią Lidię Grochmalską

Projekt edukacyjny, cyklicznie realizowany na terenie naszej placówki od 2011 roku. Od roku szkolnego 2013/2014 staramy się włączyć w realizację projektu pozostałe szkoły katolickie z terenu Poznania.

Flaga jest symbolem miłości do kraju. Jest obiektem naszej troski i dumy. Projekt ten ma zachęcać uczniów i ich rodziny do uczczenia ważnych rocznic poprzez wywieszenie flagi państwowej w oknach i na balkonach swoich domów. W ten sposób manifestujmy swoją polskość i miłość do Ojczyzny. Z okazji Święta Niepodległości, podczas uroczystej akademii na terenie naszych szkół uczniowie klas pierwszych otrzymują pięknie zapakowane flagi, a z nimi ważne przesłanie:

„Niech ta flaga towarzyszy Ci w rozpoczynanym pierwszym etapie nauki oraz całym dorosłym życiu. Pamiętaj, aby w Jej cieniu spędzać wszystkie święta i uroczystości, a także wydarzenia ważne dla Polski i Polaków”.

Pomysłodawcą realizacji projektu na terenie naszej szkoły jest ksiądz Dionizy Jóźwiak.

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
mgr Lidia Grochmalska.

http://www.polskaflaga.pl/KiedyWywieszacFlage.html