9 stycznia 2018 r. zajęcia dodatkowe z p. Danutą Sobieraj-Rogowską nie odbędą się z powodu choroby.