„Książka odradza mnie duchowo…”

(bł. Natalia Tułasiewicz)

Pod takim hasłem, odbył się w naszej szkole „Wieczór Twórczości Nataliańskiej”. To inicjatywa, która zrodziła się w tym roku szkolnym, a stanowiła ona dopełnienie obchodów jubileuszu 10-lecia powstania naszego gimnazjum.

29 listopada – data niezwykle znacząca. Z jednej strony mamy adwent – czas oczekiwania na przyjście Chrystusa. Z drugiej zaś, chcieliśmy wsłuchać się w zapiski naszej patronki – bł. Natalii Tułasiewicz

Płonąca świeca – symbol adwentu, Chrystusa, objawienia, a także intelektu, nauki, wiedzy i pamięci. To właśnie ten atrybut stał się w tym dniu dla nas wymownym znakiem.

Wsłuchiwaliśmy się w rozważania nataliańskie. W pierwszej kolejności zostały przeczytane zapiski pochodzące z dziennika Naszej Patronki, natomiast drugi nurt rozważań stanowiły tzw. teksty epistolograficzne – pochodzące z listów tej niezłomnej świeckiej apostołki.

Mamy nadzieję, że teksty usłyszane  w tym  dniu, stały się  przyczynkiem do refleksji adwentowych.

Oto zdjęcia z Wieczoru Twórczości Nataliańskiej.

https://goo.gl/photos/TVPXS4EX37Kb156p7