Wielkopostne rekolekcje szkolne dla uczniów Szkoły Podstawowej w dniach od 24 do 26 lutego 2016 r.

Temat: Droga do Domu.
Rekolekcje głosi: ks. Marcin Przybylski.
Koordynacja: p. Danuta Sobieraj – Rogowska


Wychowawcy każdego dnia zobowiązani są do sprawdzania obecności uczniów. W środę i czwartek podczas zajęć z wychowawcami uczniowie wykonują palmy wielkanocne – jedną wspólną klasową i każdy swoją indywidualną. Uczniowie zobowiązani są zaopatrzyć się w materiały niezbędne do wykonania palm (np. bibuły, wstążki, małe rurki do palm) . W trakcie rekolekcji świetlica funkcjonuje bez zmian.

Środa 24 lutego 2016 r.

Klasy I – III
Godz. 8.00 – 9.00 – zajęcia z wychowawcami
godz. 9.00 – przejście pod opieką wychowawców do kościoła
godz. 9.30 – 10.15 – nauka rekolekcyjna – „Szczęśliwy czas z Ojcem i zły wybór”
godz. 10.15 – 12.00 – powrót do szkoły, zajęcia z wychowawcami

Opieka nad uczniami:
Kl. I – p. Anna Banach
Kl. II – p. Malwina Wolszczak
Kl. III – p. Lidia Grochmalska
Dodatkowo opiekę nad uczniami w drodze do i z kościoła oraz w kościele sprawują nauczyciele: p. Danuta Sobieraj – Rogowska, p. Adrian Wysocki.

Klasy IV – VI
godz. 8.00 – 9.45– zajęcia z wychowawcami
godz. 9.45 – przejście pod opieką wychowawców do kościoła
godz. 10.15 – 11.15– nauka rekolekcyjna – „Szczęśliwy czas z Ojcem i zły wybór”
godz. 11.15 – 12.00 – powrót do szkoły, zajęcia z wychowawcami

Opieka nad uczniami:
Kl. IV: p. Patrycja Zboralska
Kl. V: p. Piotr Kwiatkowski
Kl. VI: p. Ewa Radolak
Dodatkowo opiekę nad uczniami w drodze do i z kościoła oraz w kościele sprawują nauczyciele: p. Agnieszka Kukla, p. Piotr Pawlicki.

Czwartek 25 lutego 2016 r.

Klasy IV– VI
Godz. 8.00 – zbiórka w szkole, sprawdzenie obecności, przejście pod opieką wychowawców do kościoła
godz. 8.30 – 9.15 – nauka rekolekcyjna – „Szukanie szczęścia i powrót oraz Stara i Nowa Rodzina”
godz. 9.15 – 10.15– okazja do Sakramentu Pokuty z wspólnym rachunkiem sumienia
godz. 10.15 – 12.00 – powrót do szkoły, zajęcia z wychowawcami
Opieka nad uczniami:
Kl. IV: p. Patrycja Zboralska
Kl. V: p. Piotr Kwiatkowski
Kl. VI: p. Ewa Radolak
Dodatkowo opiekę nad uczniami w drodze do i z kościoła oraz w kościele sprawują nauczyciele: p. Agnieszka Kukla, p. Elżbieta Drozdalski.

Klasy I – III
godz. 8.00 – 9.45– zajęcia z wychowawcami
godz. 9.45 – przejście pod opieką wychowawców do kościoła
godz. 10.15 – 11.15 – nauka rekolekcyjna – „Szukanie szczęścia i powrót oraz Stara i Nowa Rodzina”
godz. 11.15 – 12.00 – powrót do szkoły, zajęcia z wychowawcami
Opieka nad uczniami:
Kl. I – p. Anna Banach
Kl. II – p. Malwina Wolszczak
Kl. III – p. Lidia Grochmalska
Dodatkowo opiekę nad uczniami w drodze do i z kościoła oraz w kościele sprawują nauczyciele: p. Danuta Sobieraj – Rogowska, p. Adrian Wysocki.

Piątek 26 lutego 2016 r.

Klasy I – III
Godz. 8.00 – zbiórka w szkole, sprawdzenie obecności, przejście pod opieką wychowawców do kościoła
godz. 9.00 – Wspólna Eucharystia
godz. 10.00 – 12.15 – powrót do szkoły, zajęcia z wychowawcami – projekcja filmu „św. Filip Neri”
Opieka nad uczniami:
Kl. I – p. Anna Banach
Kl. II – p. Malwina Wolszczak
Kl. III – p. Lidia Grochmalska
Dodatkowo opiekę nad uczniami w drodze do i z kościoła oraz w kościele sprawuje p. Danuta Sobieraj – Rogowska.

Klasy IV – VI
Godz. 8.00 – zbiórka w szkole, sprawdzenie obecności, przejście pod opieką wychowawców do kościoła.
godz. 9.00 – Wspólna Eucharystia
godz. 10.00 – 12.15 – powrót do szkoły, zajęcia z wychowawcami – projekcja filmu „św. Filip Neri”
Opieka nad uczniami:
Kl. IV: p. Patrycja Zboralska
Kl. V: p. Piotr Kwiatkowski
Kl. VI: p. Ewa Radolak
Dodatkowo opiekę nad uczniami w drodze do i z kościoła oraz w kościele sprawuje p. Adrian Wysocki.