Cieszymy się bardzo, że w sąsiedztwie naszej szkoły znajduje się Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia świętego Wincentego a Paulo. Właśnie tam, korzystając z uprzejmości sióstr,
w pięknej kaplicy gromadzą się uczniowie i nauczyciele we wszystkie pierwsze piątki miesiąca na Mszy Św. Również w tej kaplicy sprawowana jest Eucharystia, gdy obchodzimy ważne uroczystości szkolne.

Nasz kontakt z siostrami w ostatnim roku mocno się rozwinął – jest serdeczny i owocny.
Z okazji 400-lecia charyzmatu wincentyńskiego odbywa się w szkole podstawowej
i gimnazjum cykl spotkań prowadzonych przez siostrę przełożoną Halinę Skórnicką
ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia. Odbyły się prelekcje i rozmowy oraz projekcje filmów. Wszyscy otrzymali od siostry obrazki oraz inne pamiątki. Dzięki tym spotkaniom naszym uczniom zostały przybliżone postaci wspaniałych świadków miłosierdzia jakimi byli
Św. Wincenty a Paulo i Św. Ludwika de Marillac. Siostra Halina prowadzi często naszą wspólnotową modlitwę dnia.

Warto też dodać, ze z okazji tego pięknego jubileuszu 400-lecia charyzmatu wincentyńskiego uczniowie nasi wzięli udział w konkursie pt. „Miłosierdzie Św. Wincentego i Św. Ludwiki” zorganizowanym przez Siostry Miłosierdzia w Chełmnie. Wszystkie prace konkursowe uczniów zostały wysłane i czekamy na finał konkursu, który odbędzie się
10 czerwca br. o godz. 12:30 podczas Kongresu Wincentyńskiego w Gnieźnie.

Szanowni Rodzic, zachęcam Was i jednocześnie proszę, abyście w wolnej chwili zapoznali się z w/w świętymi, ich życiem i pracą. Proszę sobie wyobrazić Św. Wincentego opiekującego się niemowlętami, podrzutkami, pozostawionymi bez opieki dziećmi, których w tamtych czasach nie brakowało. Zrozumiemy jeszcze dokładniej co to jest miłosierdzie.

 

Katechetka

Danuta Sobieraj-Rogowska