Zajęcia wyrównawcze z matematyki prowadzone są przez doświadczonego nauczyciela, matematyka i oligofrenopedagoga mgr inż. Marię Linkowską.

Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek o godzinie: 7:15. Skierowane są do uczniów z opinią z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz chcących utrwalić wiadomości przed sprawdzianami z matematyki lub odrobić zadania domowe, (które sprawiało dziecku trudności w zrozumieniu polecenia).

Program i realizacja treści jest dostosowana do indywidualnych potrzeb oraz możliwości poznawczych dziecka.

Na tych zajęciach istnieje możliwość poprawiania ocen z prac klasowych i sprawdzianów.

Zainteresowane osoby serdecznie zapraszam.

mgr inż. Maria Linkowska.