25.04.16 r. o godz. 9:00 w holu szkoły będą miały miejsce zajęcia z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla klas 1-3 Szkoły Podstawowej oraz dla Przedszkola.