Z OKAZJI ŚWIĄT

MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA JEZUSA CHRYSTUSA

ŻYCZYMY WSZYSTKIM UCZNIOM I ICH RODZINOM

WIELE RADOŚCI I MIŁOŚCI

Dyrekcja Szkół i Zarząd KSW