KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, że zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty będą wydawane …