Wielkopostne rekolekcje szkolne dla uczniów Gimnazjum w dniach od 24 do 26 lutego 2016 r.

Temat: Góra Błogosławieństw.
Rekolekcje głosi: ks. Marcin Przybylski.
Koordynacja: ks. Marcin Przybylski.


Wychowawcy każdego dnia zobowiązani są do sprawdzania obecności uczniów. W środę i czwartek podczas zajęć z wychowawcami uczniowie wykonują palmy wielkanocne – jedną wspólną klasową i każdy swoją indywidualną. Uczniowie zobowiązani są zaopatrzyć się w materiały niezbędne do wykonania palm (np. bibuły, wstążki, małe rurki do palm).

Środa 24 lutego 2016 r.

Godz. 8.00 – 10.45 – zajęcia z wychowawcami
godz. 10.45 – przejście pod opieką wychowawców do kościoła
godz. 11.15 – 12.00 – nauka rekolekcyjna – „Błogosławieni ubodzy…”
godz. 12.00 – 12.15 – powrót do szkoły, zakończenie dnia
Opieka nad uczniami:
Kl. I – p. Anna Komendzińska
Kl. II – p. Marcin Kardach
Kl. III – p. Iwona Kwiatkowska – Noculak
Dodatkowo opiekę nad uczniami w drodze do i z kościoła oraz w kościele sprawują nauczyciele: p. Yvonne Basiewicz – Nicolaides, p. Wioletta Stróżewska.

 

Czwartek 25 lutego 2016 r.

Godz. 8.00 – 10.45 – zajęcia z wychowawcami
godz. 10.45 – przejście pod opieką wychowawców do kościoła
godz. 11.15 – 12.00 – nauka rekolekcyjna – „ Błogosławieni czyści..” Droga Krzyżowa
godz. 12.00 – 12.15 – powrót do szkoły, zakończenie dnia
Opieka nad uczniami:
Kl. I – p. Anna Komendzińska
Kl. II – p. Marcin Kardach
Kl. III – p. Iwona Kwiatkowska – Noculak
Dodatkowo opiekę nad uczniami w drodze do i z kościoła oraz w kościele sprawują nauczyciele: p. Yvonne Basiewicz – Nicolaides, p. Wioletta Stróżewska.

Piątek 26 lutego 2016 r.

Godz. 8.00 – zbiórka w szkole, sprawdzenie obecności, przejście pod opieką wychowawców do kościoła.
Godz. 8.30 – Okazja do Sakramentu Pokuty
godz. 9.00 – Wspólna Eucharystia
godz. 10.00 – 10.15 – powrót do szkoły, zakończenie dnia
Opieka nad uczniami:
Kl. I – p. Anna Komendzińska
Kl. II – p. Marcin Kardach
Kl. III – p. Iwona Kwiatkowska – Noculak
Dodatkowo opiekę nad uczniami w drodze do i z kościoła oraz w kościele sprawują nauczyciele: p. Yvonne Basiewicz – Nicolaides, p. Wioletta Stróżewska.